Obsahová komise

Příprava konference probíhá dle pravidel stanovených pro Výroční zasedání, na jejich základě byla ustavena Obsahová komise pro přípravu KČP. Jejím úkolem je obsahová příprava konference – stanovení témat, navržení a zpracování námětů, shromáždění názorů, příprava materiálů pro jednání konference. 
Komise bude mít jednání společná, samostatně budou pracovat tematické pracovní skupiny. Každé téma má v obsahové komisi určeného člena, který za jeho přípravu odpovídá.

Tajemníkem komise byl jmenován Jakub Kořínek, jakub@pionyr.cz, 777 745 886. 

Citace z Řádu pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra
(přiměřeně se užije pro KČP)

„3.1. Obsahová komise zahajuje svoji činnost neprodleně po svém ustanovení. Zajišťuje zejména sběr a utřídění námětů pro stanovení obsahu jednání VZP. 
3.2. Pokud obdrží ze strany krajských organizací Pionýra či pionýrských skupin připomínky ke Statutu a Programu Pionýra či Řádu pro přípravu a jednání VZP, zpracuje tyto připomínky a předloží je k veřejné diskusi ve sdružení, a to jednak prostřednictvím jednání České rady Pionýra a dále prostřednictvím informačních médií sdružením zajišťovaných.“