Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

Obsahové konference

Jde o setkání zástupců pionýrských skupin, jehož účelem je projednat otázky související s činností Pionýra od úrovně oddílů až po velké společné akce a stanovit v této oblasti cíle i nástroje k jejich dosažení. Na rozdíl od Výročních zasedání Pionýra se zabývají především obsahovými aktivitami Pionýra jako celku, přesněji náplní činnosti, a významná část jejich programu bývá členěna do tematických sekcí, kde je lepší prostor pro výměnu názorů. Jde o samu podstatu dění v Pionýru – o práci s dětmi, co s nimi dělat, a proč právě tohle a podobně.

V naší historii proběhlo několik zásadních jednání – o těch před rokem 1989 je možné získat informace mezi tématy z historie, po roce 1990 byla klíčová dvě obsahová jednání:

 

  • v r. 1990: programový seminář Pionýra s ná­zvem: „Kdo jsme? Odkud a kam jdeme?“
  • v r. 2006: „Poselství 2006“ (obsahová konference)

V roce 2015 proběhla zatím poslední „Konference o činnosti Pionýra“, která mimo jiné přijala přepracovaný Program Pionýra.