Jednání KČP

O svolání Konference o činnosti Pionýra rozhodlo v listopadu 2013 Výroční zasedání Pionýra.

Důvodem pro toto rozhodnutí byly hlavně dvě skutečnosti:

  • VZP se obsahovými otázkami zabývalo minimálně – soustředilo se především na úpravu Stanov Pionýra a projednávání např. úprav Programu Pionýra by jej časově i tematicky tříštilo.
  • Aktuálních obsahových témat se navíc rýsovalo tolik, že si zjevně žádala samostatný prostor k projednání.

VZP současně schválilo čtyři hlavní tematické okruhy:

  • Program Pionýra (základní dokument),
  • Směrnice o hlavní činnosti,
  • Práce s výchovnými programy,
  • Vize pro „Pionýr 21. století“.

Ty jsou promítnuty do dílčích témat.

Z uvedeného rozhodnutí vyplývá také způsob přípravy, který je obdobný jako u výročního zasedání. Samotná konference, která proběhne 14. – 15. listopadu 2015 v Mladé Boleslavi, tak bude završením více než roční přípravy, zahrnující práci Obsahové komise, projednávání témat na pionýrských skupinách a dílčí konference na úrovni KOP.

Konference bude spojovat dvě roviny – méně formální práci tematických skupin, kde půjde především o nápady, názory, ladění společných představ (této části bude věnována sobota), a o něco formálnější nedělní část, kdy bude nutné výstupy skupin projednat a schválit.

Zde si můžete prohlédnout prezentace, které byly na konferenci promítány delegátům:

Úvodní vystoupení předsedkyně Obsahové komise KČP Dariny Zdráhalové
Prezentace projektu SAFE
Výchovné programy z cyklu Výpravy za poznáním
Výstupy Poselství 2006

Materiály zaslané delegátům KČP:

Pozvánka pro delegáty KČP
Organizační pokyny pro delegáty
Řád pro přípravu a jednání VZP
Konference o činnosti Pionýra 2015 – časový plán
Program Pionýra – návrh s komentářem
Program Pionýra – vypořádání připomínek
Důvodová zpráva Směrnice o činnosti
Anotace sekcí
Pionýr 2015 – podklad pro sekce
Pozvánka na vernisáž fotografií z předchozích ročníků Clony
Inzertní kartička

Usnesení KČP