Pro člena

Na každém záleží – proto platí, že každý člen Pionýra, má možnost se do přípravy zapojit. Stačí, když si řekneš, že ti to není jedno a pustíš se do toho. Jak na to?

1. krok Rozklikni složku Témata a pouvažuj nad nimi – které je ti blízké, zajímá tě nebo u vás na pionýrské skupině funguje či naopak se o něm vůbec nemluví a myslíš, že by mělo.
2. krok

Vyvolej rozpravu na zvolené téma nebo uveď ostatní do situace a debatujte – na jednání rady PS, na setkání k přípravě tábora, na kurzu, kam jedeš – zkrátka kdekoliv, kde jsi jako pionýr/pionýrka.
Nezapomeň při tom, že pro úspěch diskuze nemá jít o hořekování, co všechno nejde, ale o hledání řešení – pojmenovávání cílů a úkolů, které je potřebné vykonat:

  • sám/sama;
  • na vaší pionýrské skupině;
  • na úrovni krajské organizace a celého Pionýra.
3. krok Zaznamenej závěry z rozpravy, nebo prostě jenom shrň názory a zašli je e-mailem na kcp@pionyr.cz. Návodný formulář je zde.