Pravidla a termíny

Příprava Konference o činnosti Pionýra má jasně daná pravidla a z nich vyplývající závazné termíny. Tato pravidla stanovilo Výroční zasedání Pionýra v listopadu 2013, kde se rozhodlo, že pro přípravu konference budou užity stejné postupy jako pro přípravu VZP. Výchozím dokumentem se tak stal Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra. Lhůty, které je během přípravy nutno dodržet, jsou shrnuty v přehledu závazných termínů přípravy KČP.