Pro PS

Každá pionýrská skupina má možnost ovlivnit jednání Konference o činnosti Pionýra. Jak?

  1. Pomoci sběru podkladů.
   Vyplnit alespoň jeden (nejlépe jeden úplně, ve všech částech nebo i více) připravený dotazník, který přijde s lednovou Mozaikou Pionýra a odevzdat ho s registrací na KOP.
   Nebo přispět dalšími, například elektronicky zde.
  2. Vyslovit se k naznačeným tématům
   – a poznámky (vaše náměty zde) ke zvolenému tématu zaslat na Ústředí Pionýra – pro Obsahovou komisi. Planě bědovat či po straně nadávat nemá význam. Smyslem má být hledání řešení – pojmenovávání cílů a úkolů, které je potřebné vykonat:
   • na vaší pionýrské skupině;
   • na úrovni krajské organizace a celého Pionýra.
  3. Vypravit svého zástupce (nebo více – dle podmínek KOP) na jednání v rámci své krajské organizace Pionýra. Jednání se uskuteční v únoru nebo březnu.
  4. Delegovat svého zástupce přímo na jednání konference,
   které se koná 14. – 15. listopadu 2015. Jednotlivé PS volí na svých zasedáních delegáta KČP stanoveným klíčem, a to tak, aby písemná informace zpracovaná na delegačním listě PS byla předaná na ÚP do 12. září 2015. Termín předání na KOP si stanovují orgány krajské organizace.

Původní plakát pochází z r. 1943, jde o doklad propagování významu žen pro válečnou výrobu, či jako inspirace pro ženy připojit se k válečnému úsilí. V širší souvislosti šlo o součást kampaně, která přivedla přes dva miliony žen do válečné výroby (na místa mužů, jež odešli na frontu). Je produktem americké válečné propagandy, autorem byl J. Howard Miller, vytvořen byl podle fotografie tovární dělnice Geraldiny Hoffové z Michiganu.