Pro KOP

Hlavní organizační úkoly KOP jsou:

  • zajistit přenos a výměnu informací mezi pionýrskými skupinami a obsahovou komisí;
  • vyjít vstříc případné iniciativě pionýrských skupin;
  • zabezpečit dílčí krajské konference.

Termíny krajských konferencí:

Jihočeská KOP 21. 2.
Ústecká KOP
Moravskoslezská KOP 7. 3.
Pardubická KOP
KOP Královéhradeckého kraje 8. 3.
Středočeská KOP 21. 3.
Pionýr, z. s. – krajská organizace kraje Vysočina
Olomoucko-zlínská KOP
Pražská organizace Pionýra 22. 3.
Jihomoravská KOP
Plzeňská KOP
KOP Karlovarského kraje (společně)
28. 3.
Liberecká KOP

Důležitá je také podpora KOP při vyslání delegátů z pionýrských skupin na vlastní jednání konference v listopadu.

Konferencí samotnou nic nekončí, právě naopak. KOP budou hrát klíčovou úlohu v uvádění společných výstupů do života.