Dotazník pro všechny pionýrské dobrovolníky – výstupy

Dotazníkové šetření k přípravě Konference o činnosti Pionýra probíhalo od ledna tohoto roku. Respondenti mohli odpovídat jak přes internet, tak vyplňovat dotazníky papírové a odevzdávat je například na dílčích krajských konferencích. Všechny odpovědi byly shrnuty do následujících přehledů, které jsou – stejně jako samotné dotazníky – členěné dle čtyř hlavních tematických okruhů Konference o činnosti Pionýra: