Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Směrnice o hlavní činnosti

  Činnost/obsah    
Směrnice o hlavní činnosti Pionýra – Chceme v tom mít jasno!

Směrnice o hlavní činnosti Pionýra má popsat základní formy činnosti v Pionýru a standardní způsoby a pravidla pro jejich naplňování. Pro její vznik je třeba:

 • Ujasnit, co všechno a jak podrobně bude ve směrnici popsáno.
 • Připravit návrh směrnice.

Sběr podnětů

 • přišel od VV ČRP, SVOČ
 • vyplynul z hodnocení Pionýra metodou CAF, přípravy Stanov Pionýra a z úprav dílčích směrnic (např. LT) Legislativně ekonomickou sekcí ČRP
 
 • tématem se zabývala SVOČ, LES ČRP, VV ČRP

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • seznámit se s návrhem a připomínkovat ho
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí připomínek z PS (pokud nebudou zasílány individuálně)
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která návrh vyhodnotí a okomentuje – navrhne úpravy

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady a možnosti jejich zapracování do navrženého dokumentu
 • připraví výstupy -> návrh směrnice

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v předstihu zveřejnit návrh směrnice k připomínkování (web)
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí