Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

PS – komunitní centrum

  Činnost/obsah    
Pionýrská skupina jako komunitní centrum – je to, o co bychom měli usilovat?

V současné době se již některé pionýrské skupiny vyvinuly do podoby komunitních center. Je třeba odpovědět na tyto základní otázky:

 • Jsou komunitní centra to, o co bychom měli usilovat? (Komunitním centrem zde rozumíme PS, která je nedílnou součástí života obce, městské části… /komunity/, je otevřená jejím členům, slouží k jejich setkávání a společným aktivitám, a to nejen na základě členství.)
 • Jsme připraveni, že takových skupin bude přibývat?
 • Ujasnit si, zda tyto pionýrské skupiny vyžadují specifickou podporu.
 • Vyjasnit si, co je komunita pionýrské skupiny.

Sběr podnětů

 • přišel od zástupce PS
 
 • tématem se poprvé zabývalo VZ ČRP 1998
 • několik ad hoc pracovních skupin

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • probrat, zda má PS o toto směřování zájem?
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění stanoviskem k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí podnětů z PS
 • zvážit zřízení sekce k tomuto tématu na jednání krajského shromáždění, která shrne informace z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a odpoví na výše uvedené otázky
 • připraví výstupy -> návrhy na úpravy směrnice o hlavní činnosti

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit článek o komunitních centrech (příběh, například v Seznamte se)

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí