Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Výchovné programy

  Činnost/obsah    
Proč po tom nesáhnout? – výchovné programy

Výchovné programy nabízejí jednotlivé náměty i celoroční náplň činnosti. Aby plnily svoji úlohu, je nutné:

 • Vyhodnotit životaschopnost všech stávajících výchovných programů.
 • Hledat cesty (motivace, podpora), jak je dostat do oddílů.
 • Pojmenovat důvody, proč je některé oddíly nevyužívají.
 • Hledat vhodné způsoby pro jejich aktualizaci a další rozvoj.
 • Hledat vhodné formy provázání výchovných programů se vzděláváním dobrovolníků.
 • Diskutovat otázku rozšíření zájmové činnosti (zejména pro kategorii 12+).

Sběr podnětů

 • opakované dotazy např. na oblastních poradách: „Co je vlastně pionýrská činnost?“
 
 • tématem se zabývá Sekce pro rozvoj výchovných programů (a v minulosti vždy obdobná)

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout jaké má PS zkušenosti s využíváním VP – používá je?
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí užívání výchovných programů na úrovni KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z KOP a posoudí práci s výchovnými programy
 • připraví výstupy -> přehled výchovných programů, které doporučuje dále podporovat a rozvíjet, návrh budoucích kroků v jejich rozvoji

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit přehled aktuálních výchovných programů. (aktualizovat přílohu Dobrodružství na míru – Vyberte si).
 • zvážit dotazník: pro PS nebo jen z úrovně KOP ano-ne, pokud ANO, formulovat ho
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí