Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Projekty a soutěže

  Činnost/obsah    
Pojďte do toho! – Projekty a soutěže v Pionýru

Projekty a soutěže v Pionýru jsou příležitostí k setkávání a zároveň zpestřením samostatné činnosti oddílu. Pro další rozvoj je nezbytné:

 • Zamyslet se nad životaschopností stávajících soutěží a projektů v Pionýru.
 • Navrhnout formy podpory pro projekty a soutěže, které chceme nadále udržovat a rozvíjet.
 • Předložit náměty pro modernizaci a aktualizaci stávajících projektů a soutěží, případně navrhnout zcela nové.

Sběr podnětů

 • Objektivně existující téma
 • tématem se zabývá štáb Pionýrského Sedmikvítku, příležitostně VV ČRP

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS – kterých projektů a soutěží se účastní, kterých ne (a proč), co v nabídce chybí…?
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění náměty a stanovisky k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí využívání nabídky projektů a soutěží na úrovni KOP + jaké soutěže a projekty KOP sama pořádá
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která vyhodnotí náměty a zkušenosti z PS a KOP
 • připraví výstupy -> návrhy pro úpravu stávajících aktivit, náměty na nové apod.

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit přehled aktuálních projektů a soutěží (aktualizovat přílohu Dobrodružství na míru – Vyberte si).
 • zvážit dotazník: pro PS nebo jen z úrovně KOP ano-ne, pokud ANO formulovat ho

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Úprava Programu Pionýra
 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Práce s výchovnými programy
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí