Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Vzdělávání

Lidé      
Vzdělávání – je takové, jak si představujeme?

Vzdělávání je základním nástrojem pro přípravu dobrovolníků na práci v Pionýru, působí na osobnostní rozvoj dobrovolníka, rozšiřuje jeho kompetenci, motivuje ho a nabízí další možnosti růstu osobnosti. Nicméně jeho kvalita i obsah se liší. Pro zvýšení úrovně a atraktivity vzdělávání je nezbytné:

 • Vyhodnotit formy a obsah vzdělávání v Pionýru, navrhnout nové cesty.
 • Zhodnotit stávající systém vzdělávání, případně navrhnout úpravu.
 • Hledat způsoby zefektivnění funkčnosti PVC.
 • Hledat způsoby, jak více promítnout nové výchovné programy do procesu vzdělávání, započít diskuzi ohledně propojení výstupů z výchovných programů s procesem vzdělávání.

Sběr podnětů

 • přišel od ÚPVC + externí předpisy
 • tématem se zabývá ÚPVC a VV ČRP (v rámci změn vnitřních předpisů a zhodnocení podnětů z praxe)

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • sběr názorů na kvalitu vzdělávání a bohatost nabídky vzdělávacích akcí + o co mají v oblasti vzdělávání zájem; – ale taky, zda tento zájem někomu sdělili a jak se s návrhem pracovalo. Sběr názorů na informovanost o výchovných programech a jejich dostupnosti.
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS, přinejmenším údaji do dotazníku…
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí užívání výstupů z evaluačních dotazníků PVC příslušné KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne a posoudí výstupy z PS a KOP
 • připraví výstupy -> náměty (např. nové formy a témata) pro obsah vzdělávání, případně návrhy na úpravy směrnice (pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí)

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra pracovat s tématem kvality vzdělávacích akcí a lektorů a nových forem ve vzdělávání
 • připravit dotazník: pro PS nebo jen z úrovně KOP ano-ne, pokud ANO formulovat ho

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI

Na prezentaci se podílejí