Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Mobilita dobrovolníků

Lidé      
Mobilita dobrovolníků v Pionýru příliš nefunguje – co s tím?

Fungování mobility dobrovolníků je předpokladem pro udržení aktivity dobrovolníků i po jejich přesunu za prací či studiem. Slouží i k uchování investice, která do jejich přípravy byla vložena v podobě času a práce ostatních. Pro její nastartování je nezbytné:

 • Hledat motivaci migrujících dobrovolníků, aby se k Pionýru hlásili i v novém působišti.
 • Hledat praktické způsoby podpory – sdílení informací, kontaktování apod.

Sběr podnětů

 • přišel původně z KOPKvK, následně se o něm na různých fórech hovořilo a hovoří
 • formálně je téma stále „ve hře“

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • shrnout, jaké má zkušenosti KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP, navrhnout náměty pro rozvoj mobility dobrovolníků

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit článek o mobilitě dobrovolníků (příběh)

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí