Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Kategorie 15+

Lidé      
Věková kategorie 15+ tvoří významnou část naší členské základny – umíme s ní pracovat?

Věk 15 – 18 let je kritickým obdobím pro rozhodování o tom, zda člen v Pionýru zůstane i v dospělosti na některé z dobrovolnických pozic, nebo činnost ukončí. Zároveň tato kategorie vyžaduje specifický způsob výchovné práce. Pro úspěšnou práci s touto kategorií a její udržení je nezbytné:

 • Zamyslet se nad motivací této věkové kategorie pro další setrvání v Pionýru.
 • Hledat motivaci pro vedoucí, aby s touto kategorií pracovali.
 • Navrhnout způsoby šíření výchovného programu Osmá planeta do co nejvíce oddílů.
 • Zamyslet se nad dalším směřováním výchovného programu, jeho rozvojem a aktualizací (propojení s KIP).
 • Hledat vhodné formy podpory pro činnost s touto věkovou kategorií.
 • Zvážit vymezení věkové kategorie již od 14 let (14+).

Sběr podnětů

 • poprvé projednáván na VZ ČRP 1995, od té doby projednáván opakovaně
 • tématem se zabývá Sekce pro rozvoj výchovných programů

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • shrnout, jaké má zkušenosti KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a posoudí další nutné kroky v této oblasti
 • připraví výstupy -> náměty pro činnost s 15+

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra upozornit na program Osmá planeta

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Práce s výchovnými programy
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí