Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Získávání a udržitelnost členů

Lidé Činnost/obsah Komunikace Pionýr
Získávání a udržitelnost členů – Jak nevymřít?

Pro to, aby Pionýr posiloval svoji pozici na poli obdobně zaměřených spolků, je nutný i nárůst členské základny. Je tedy třeba uskutečnit následující:

 • Hledat vhodné způsoby pro získávání nových členů v návaznosti na jejich věkovou kategorii (od úrovně oddílu až po Pionýr).
 • Sestavit základní metodiku pro náborové akce.

Sběr podnětů

 • objektivně existující a opakovaně probírané téma, aktuálně VV ČRP a porada předsedů KOP, duben 2014
 
 • problematikou se dříve zabývala Sekce pro rozvoj členské základny ČRP (viz podklady – brožura)

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí na úrovni KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP, zde zejména např. vyzkoušené náměty pro metodiku

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která zkušenosti a náměty z PS a KOP posoudí
 • připraví výstupy -> podněty pro metodiku a podpůrná opatření

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit článek o Pionýr Open (prezentační akce Pionýra)

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí