Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Prezentace oddílů

    Komunikace  
Prezentace oddílů – Bez vás to nepůjde.

Prezentace oddílu je důležitou součástí jejich vlastní činnosti a navíc dotváří obraz Pionýra jako celku. V jednotlivých oddílech se ale její úroveň výrazně liší. Pro její rozvoj je nezbytné:

 • Vyhodnotit prezentační nástroje, které v současnosti Pionýr oddílům nabízí.
 • Hledat způsoby, jak motivovat a podporovat oddíly, aby se veřejně hlásily k Pionýru.

Sběr podnětů

 • Objektivně existující téma
 
 • tématem se zabývá VV ČRP, sekce PK

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout stav vlastní prezentace i související prezentace Pionýra na PS
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí prezentace oddílů / PS / Pionýra v rámci KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti a náměty z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP.

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která zpracuje a posoudí informace z PS/KOP
 • připraví výstupy -> návrhy podpory a motivace oddílů

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • vytvořit výše uvedenou statistiku
 • oslovit KOP s žádostí o podklady – statistiky
 • zvážit dotazník: pro PS nebo jen z úrovně KOP ano-ne, pokud ANO formulovat ho

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI

Na prezentaci se podílejí