Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Partnerství s rodiči a odbornou veřejností

    Komunikace  
Partnerství s rodiči a odbornou veřejností – Jsme solidní!

Především na úrovni oddílů jsou naším přirozeným partnerem rodiče. Odborná veřejnost je naším partnerem na všech úrovních v Pionýru. Pro další rozvoj tohoto partnerství je nutné:

 • Formulovat klíčová sdělení směrem k rodičům a odborné veřejnosti.
 • Vyhodnotit, zda je toto téma dostatečně zastoupené ve vzdělávání, navrhnout úpravu a doplnění.

Sběr podnětů

 • vyplynul z hodnocení Pionýra metodou CAF
 • tématem se zabývá v různé podobě každý článek

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 • Obsah KOV + KIP

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má PS zkušenosti
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí zkušeností na úrovni KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která zpracuje a posoudí náměty z PS a KOP
 • připraví výstupy -> klíčová sdělení, návrhy na úpravu ve vzdělávání
KROKY V PŘÍPRAVĚ

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Úprava Programu Pionýra
 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI

Na prezentaci se podílejí