Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Informační toky

    Komunikace  
Informační toky v Pionýru – Lidé, čtěte!
Toky informací jsou nezbytnou součástí řízení organizace i výměny námětů a zkušeností v Pionýru. Do budoucna je nezbytné:

 • Zhodnotit, zda stávající nastavení informačních toků vyhovuje našim potřebám.
 • Pokud nevyhovuje, navrhnout kroky k nápravě a vylepšení.
 • Hledat vhodné způsoby motivace základních článků, aby se podílely na tvorbě obsahu pionýrských médií.
Sběr podnětů

 • objektivně existující téma
 • tématem se zabývá VV ČRP, sekce PK
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké informační kanály PS využívá, případně, co jí chybí
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak komunikuje PS a jak informace získává
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit přehled užívání informačních kanálů na úrovni KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne informace z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která zpracuje informace a náměty z PS a KOP
 • připraví výstupy -> návrhy na úpravy informačních toků v Pionýru
KROKY V PŘÍPRAVĚ
NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí