Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Vize pro 21. století

      Pionýr
Vize pro 21. století – Vstříc světlým zítřkům!
Bez jasné vize se i kvalitní činnost může proměnit v bezcílné tápání. Chceme-li jít stále vpřed, musíme mít jasně stanovený směr. K tomu je třeba:

 • Vyhodnotit současné trendy v Pionýru – ubíráme se správným směrem?
 • Stanovit klíčové cíle, ke kterým chceme dospět.
 • Odpovědět na otázky jako: Jak musí Pionýr vypadat například za 20 let, aby o sobě mohl stále tvrdit, že je moderní organizace?
Sběr podnětů

 • objektivně existující téma
 • vyplynulo z hodnocení Pionýra metodou CAF
 • s tématem se sice průběžně pracuje ve VV ČRP, ale bez formálního výstupu
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění stanovisky k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí návrhů z PS
 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která připraví stanovisko KOP k tématu
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady
 • připraví výstupy -> vize pro 21. století
KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • formulovat příslušnou část souhrnného dotazníku
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí