Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Pocit sounáležitosti

      Pionýr
Pocit sounáležitosti – Buď pionýr tělem i duší!
Sounáležitost jednotlivců i pobočných spolků s Pionýrem má nespočet konkrétních projevů. Pokud je sounáležitost silná, může spolek významně posouvat vpřed, v opačném případě naopak brzdit. Je tedy třeba:

 • Popsat důvody, proč je sounáležitost s Pionýrem napříč spolkem na rozdílné úrovni. Analyzovat důvody pro dvě extrémní polohy (pionýři tělem i duší, pionýři v dokonalém utajení).
 • Hledat způsoby, jak pocit sounáležitosti jednotlivců a pobočných spolků všech úrovní s Pionýrem posílit.
 • Zvážit, jak se postavit k základním článkům, které se odmítají k Pionýru zřetelně hlásit.
Sběr podnětů

 • objektivně existující téma
 • tématem se v současné chvíli nikdo konkrétně nezabývá
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění stanovisky k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí podkladů z PS
 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která připraví stanovisko KOP k tématu
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady
 • připraví výstupy -> návrh opatření k posílení sounáležitosti
KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • formulovat příslušnou část souhrnného dotazníku
 • Mozaika – článek o extrémistech
NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí