Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Jednotící prvky a Pionýr Fashion

Lidé Činnost/obsah Komunikace Pionýr
Jednotící prvky a Pionýr Fashion – Nebuďme neviditelní!
Užívání jednotících prvků posiluje pocit sounáležitosti a zároveň je součástí prezentace Pionýra na veřejnosti. Pro budoucí směřování je nutné:

 • Posoudit stávající soustavu jednotících prvků Pionýra, případně navrhnout úpravy.
 • Hledat způsoby, jak motivovat oddíly, aby jednotící prvky co nejvíce využívaly.
 • Zvážit míru jednotnosti, kterou chceme v užívání pionýrských oděvů a doplňků dosáhnout. Jak jsme schopni dosažení tohoto cíle podpořit.
 • Posoudit aktuální nabídku pionýrských oděvů a zvážit, co ze stávající nabídky využívat i v budoucnu a jak ji dále upravit či rozšířit.
Sběr podnětů

 • objektivně existující téma
 • tématem se zabývá Sekce PK
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění stanovisky k tématu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí návrhů z PS
 • odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která připraví stanovisko KOP k tématu
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí návrhů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady
 • připraví výstupy -> návrh úpravy jednotících prvků, nabídky Pionýr Fashion apod.
KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • formulovat příslušnou část souhrnného dotazníku
 
 • Mozaika – zveřejnit přehled jednotících prvků a stávající nabídku Pionýr Fashion a propagačních předmětů
NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí