Datové schránky pro pionýrské skupiny

Některé PS „datovku“ již zřízenou mají, jiní nikoli. Zákonná povinnost zřízení datové schránky je posunutá až na 1. 3. 2023. To se zdá jako spousta času, ale není na co čekat.
Datovou schránku můžeme přirovnat k běžné e-mailové schránce, a tu používá většina z nás, takže její využívání nebude nijak zvlášť obtížné. Navíc datová schránka usnadní komunikaci s úřady – některé úřední záležitosti budete moct řešit prostřednictvím „datovky“, nebo ji můžete využívat i na naší běžnou komunikaci. Ideální je zřídit si k ní rovnou i elektronický podpis, usnadní vám to podepisování (například rozhodnutí o přidělené dotaci).

Jak na její zřízení?

Způsobů je několik, ve finále si však vedoucí PS (statutární orgán pobočného spolku) vždy musí udělat výlet na úřad. Nejjednodušší postup je následující –vedoucí PS (statutární orgán pobočného spolku) se vybaví občanským průkazem a dokladem o IČO pobočného spolku a vyrazí na nejbližší kontaktní místo veřejné správy, tedy pracoviště Czech Point na poštách, obecních i městských úřadech. (Dobré je ověřit si předem pracovní dobu.)

Na místě sdělí úředníkovi prostou informaci, že jde zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku (jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří totožnost a nakonec, pokud je vše v pořádku, odnese si vedoucí PS domů rovnou potřebné dokumenty pro využívání datové schránky. Datová schránka bude (fakticky) zřízena během několika dnů a o jejím spuštění bude vedoucí PS vyrozuměn na dohodnutou adresu dopisem. Ten bude obsahovat potřebná přístupová data. Pak už bude možné si datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.

Hledáte-li podrobnější informace, najdete je na webu datových schránek, na který se v případě potíží můžete na místě odvolat.

Další informace

Fakticky existuje i elektronická možnost zřízení datové schránky, je ovšem určena pouze jako služba pro fyzické osoby, zatímco datovka pro PS je službou pro právnickou osobu, tudíž ji pro naši, „pionýrskou“ potřebu nelze použít. Po přihlášení na www.eidentita.cz lze žádost vyřídit během pár minut. Je k tomu zapotřebí vlastnit jednu z metod takzvané vysoké úrovně záruky, kterou je eObčanka, bankovní identita nebo mobilní klíč.

Datová schránka má různé možnosti nastavení. Například je možné si zasílání oznámení o doručení do datové schránky nechat posílat na váš email – to je zdarma. Také je možné nastavit oznámení prostřednictvím SMS, ale to už je zpoplatněné. Pro vstup do datové schránky můžete zmocnit i další osoby. Jejich vložení a přidělení práv najdete v nastavení datové schránky. Také si můžete nastavit heslo natrvalo, protože v základním nastavení heslo vyprší po uplynutí nastavené doby.

DOPORUČUJEME: Není nač čekat 🙂