Datové schránky pro pobočné spolky

Datové schránky mají ze zákona č. 300/2008 Sb. od roku 2023 zřízeny všechny naše pobočné spolky.

Do datové schránky se přihlašujeme na https://mojedatovaschranka.cz/

Datová schránka slouží především k oficiální a ověřené komunikaci s úřady, ale lze ji využít i ke komunikaci s ostatními právnickými osobami, které mají ze zákona také povinně zřízenou datovou schránku.

Komunikace s úřady je zdarma. Komunikace s ostatními subjekty je zpoplatněna deseti korunami za zprávu – nastavte si a dobijte kredit!

Pozor, zpráva poslaná do datové schránky má stejnou váhu jako doporučené psaní a ze zákona je doručena otevřením datové schránky nebo nejpozději desátým dnem od jejího přijetí.

Dokumenty odeslané datovkou se považují za elektronicky podepsané.

KONTROLOVAT PRAVIDELNĚ OBSAH DATOVÉ SCHRÁNKY BY MĚLO PATŘIT MEZI ZÁKLADNÍ POVINNOSTI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU!

Několik rad k provozu datové schránky

  • Změna hesla – je nutná hned po prvním přihlášení (prvotní přístupové heslo) – NIKDY nepředávat heslo další osobě (zneužití).
  • Nastavení upozornění do e-mailu – velmi důležité, bez toho může uživateli uniknout přijatá datová zpráva.
  • Přidání oprávněných osob (delegovaný přístup) – např. hospodáři; možnost kontroly a využívání datové schránky více osobami. Navíc při změně statutárního orgánu mohou schránku dál vybírat pověřené osoby.
  • Zálohování zpráv ve formátu ZFO – POZOR zprávy se ukládají ve schránce 90 dní po doručení, pak jsou automaticky smazány; zálohujte na bezpečné místo, ne do svého PC, doporučujeme sdílený disk na Google; soubor ZFO je možné opět zobrazit v datovce, nebo na Windows PC pak pomocí počítačové aplikace 602 FormFiller.
  • Aplikace Datovka – možnost stahovat, posílat a zálohovat datové zprávy; funguje obdobně jako např. Outlook; lze zdarma stáhnout a nainstalovat: https://www.datovka.cz/cs/pages/instalace.html. Aplikace umožňuje najednou obsluhovat více datových schránek.
  • Při vybírání příjemce funguje vyhledávání podle IČO, názvu příjemce i ID schránky.
  • Možnost přihlašování Identitou občana – nejbezpečnější způsob.