Hodnocení kvality v Pionýru

Možná si říkáš, že sousloví „hodnocení kvality“ patří spíš někam do průmyslu, do výroby, ale to je jen zdání. Bez vyhodnocení toho, jak se nám povedla například akce pro veřejnost, o jaké materiály a informace byl zájem, můžeme jen těžko obdobnou aktivitu přichystat poučeni z vlastních nedostatků – tedy lépe. Princip je stejný, ať už se bavíme o jednotlivých hrách, schůzkách (tady nám i se získáním názoru od dětí pomůže nedávno vydaná brožurka ke zpětné vazbě) nebo hodnotíme například naplnění ročního plánu činnosti. Jde o to pojmenovat, co nám jde – a to rozvíjet, a na druhou stranu si narovinu říct, co nám dělá potíže – a zde hledat cesty ke změně. A to přece k naší činnosti nepochybně patří – proto o takovém hodnocení hovoří i Směrnice o hlavní činnosti.

Využít se při něm dají drobné dílčí nástroje (například náměty pro hodnocení dobrovolníků) i složitější a obsáhlejší metody. V Pionýru jsme od roku 2010 testovali jednu z nich – CAF.

CAF a Pionýr

Do testování metody CAF se Pionýr zapojil v roce 2010 na výzvu MŠMT v rámci projektu Klíče pro život. Proběhla řada schůzek pracovní skupiny a tři velká hodnocení Pionýra na centrální úrovni (vlastně čtyři, ale dvě byla krátce po sobě s velmi podobným výsledkem, proto jsou v přehledech výsledků uváděna spojená).

Šlo o zajímavou zkušenost, ze které jsme se mnohé naučili, ujistili se, že metody hodnocení kvality jsou prospěšné, pokud se s nimi pracuje důsledně. Zároveň se ale ukázalo, že ty „oficiální“ není lehké využívat v pionýrských skupinách a oddílech, hodí se spíše pro větší celky – KOP, spolek. A proto čím dál častěji zaznívala otázka, co dál?

Hodnocení kvality v budoucnu

Po posledním hodnocení v roce 2017 došla příslušná pracovní skupina ke shodě, že do budoucna bude pro Pionýr nejlepší si některou stávající metodu upravit dle našich specifik anebo vytvořit vlastní nástroj, který by pomáhal na všech úrovních našeho spolku. Proto sbíráme náměty, zkušenosti a inspiraci. Pokud máš o tuto oblast zájem, nebo se třeba jen chceš podělit o nápad, budeme rádi, když nám napíšeš na adresu: jakub@pionyr.cz.