Výpis z evidence skutečných majitelů/vlastníků

Někteří z vás se při podávání žádosti o dotace potkali s tím, že po nich byl vyžadován výpis z evidence skutečných majitelů. Požadavek vychází ze změny v zákoně č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, kdy jsme povinni od 1. 12. 2021 dokládat k žádosti o dotaci údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu. Tato povinnost vychází také ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ne všude to požadují, ale do budoucna to bude běžná součást žádosti. V reálu to znamená, že když budete nově žádat o dotaci či grant na krajském úřadě či vaší obci, měli byste jako další povinnou přílohu přikládat tento úplný výpis.

Může se stát, že bude stačit výpis zjednodušený, který lze získat na adrese www.justice.cz po zadání vašeho identifikačního čísla (IČO).

V případě potřeby získat úplný výpis je situace o něco složitější. Máte dvě možnosti:

 • První možnost je požádat o výpis papírovou formou. Odkaz níže v textu vede na místo, kde je stažení žádost, kterou stačí vyplnit a odeslat na adresu Městského soudu v Praze, kde má sídlo náš hlavní spolek. Připravenou žádost poupravíte dle vaší pionýrské skupiny a odešlete na adresu napsanou v žádosti. Zaslání úplného výpisu je zpoplatněno částkou 70 Kč. Pokud k žádosti rovnou přidáte kolek v hodnotě 70 Kč, který lze koupit na poště, tak svou žádost výrazně urychlíte. V opačném případě vás soud vyzve k zaplacení poplatku (pošle fakturu) a žádost odešle až po jeho připsání. 

 

 • Druhá možnost je pomocí datové schránky – je mnohem jednodušší a rychlejší:
  • přejdete na odkaz https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
  • v pravém horním rohu „přihlásit se“;
  • z výběru zvolte přihlášení za pomoci datové schránky;
  • vložte IČO vaší pionýrské skupiny;
  • zvolte možnost úplný výpis.

To je vše. Zbytek udělá systém za vás.

(Z výše uvedeného je jasné, že podání žádosti přes datovou schránku je jednoduché.)

KAM ADRESOVAT PÍSEMNOU ŽÁDOST:

Městský soud v Praze
Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2
podatelna@msoud.pha.justice.cz
Tel: 224 172 111
Datová schránka: snkabbm