Elektronické podpisy

Tzn. kvalifikovaný elektronický podpis je na celém území EU považován za vlastnoruční podpis dle legislativy EU č. 910/2014 (eIDAS).

Minimálně funkcionářům na úrovni statutárních orgánů a hospodářů doporučujeme jeho zřízení, protože používání vám usnadní a zrychlí komunikaci a sníží potřebu tištěných dokumentů.

Elektronický podpis funguje na bázi tzv. certifikátu, který je uložený na čipové kartě, eObčance, USB tokenu nebo přímo v PC. (Z bezpečnostního hlediska nedoporučujeme používat variantu uložení v PC!)

Máte možnost zvolit dva typy elektronických podpisů/certifikátů. Osobní kvalifikovaný certifikát pro soukromé osoby nebo zaměstnanecký kvalifikovaný certifikát, který má přímou vazbu na „zaměstnavatele/spolek“.

Certifikáty za úplatu vydávají tzv. certifikační autority. U všech poskytovatelů je zpravidla nutné podat žádost o vystavení certifikátu a navštívit pobočku, kde dojde k ověření totožnosti a vydání certifikátu. V ČR jsou tři:

Postup pro instalaci je u každé certifikační autority jiný, postup najdete buďto na jejich webových stránkách, nebo jej obdržíte spolu s certifikátem v e-mailové zprávě po jeho vygenerování.

Před koncem platnosti certifikátu jej nezapomeňte obnovit podle pokynů dané certifikační agentury.

POZOR: elektronický podpis bohužel stále není uznávaný jako „úředně ověřený podpis“.