Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Osvědčení o dobrovolné práci

Manažer, ekonom, produkční… Zní vám to jako vedení velké firmy? Tak se zamyslete nad lidmi v pionýrské skupině a najdete je tam všechny také. Naučme se vážit si práce a kvalifikace dobrovolníků a pochlubit se s ní. Třeba když právě hledáte práci, určitě přijde vhod v životopise přidané osvědčení o tom, že jste například kvalifikovaný „Manažer NNO“ s roky praxe. Právě proto vzniklo toto osvědčení, kterému se pro jednoduchost říká také certifikát dobrovolníka.

K čemu slouží?

Jeho účelem je vybavit dobrovolníky dokumentem, který posílí jejich pozici na trhu práce jasným pojmenováním kompetencí, které ve své pozici získali, rozvinuli a uplatňovali. Čili ukázat, že např. vedoucí oddílu si nejen „hraje“ s dětmi, ale musí řídit tým, plánovat a organizovat činnost, komunikovat s rodiči, řešit krizové situace atd.

Co obsahuje?

Samozřejmě jméno a příjmení držitele, jeho kvalifikace a praxe, včetně potvrzení garantem PVC a předsedou KOP. Součástí každého osvědčení je také tzv. kompetenční profil – tedy již zmíněný přehled základních znalostí a dovedností s daným druhem dobrovolné práce souvisejících. Tyto profily jsou zpracovány pro nejběžnější dobrovolnické „pozice“ v Pionýru: Ekonom NNO, Garant vzdělávání, Hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež, Zdravotník akce pro děti a mládež, Lektor vzdělávacích aktivit, Manažer NNO a Samostatný vedoucí dětí a mládeže.

Jak ho získat

Stačí o něj požádat na vzdělávacím centru vaší KOP. Po jednoduchém ověření, zda skutečně vykonáváte uvedenou dobrovolnou činnost, vám bude osvědčení vystaveno, potvrzeno podpisy a razítky.

To je vše, nezbývá než popřát, aby pomohlo.