Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Pracovníci ústředí Pionýra

Představujeme vám ústředí Pionýra tak, jak pracuje od začátku roku 2024. V minulém období došlo k několika změnám, které přinášel život. Lidé odcházeli, ale i přicházeli. Práce ústředí dostávala jasné obrysy třeba i v podobě nových náplní práce, formování celků, které sice existovaly, ale dnes jsou jasně popsány. Pod hrozbou možného stěhování sídla jsme digitalizovali a z ústředí tak mizely hromady šanonů a za nimi i hromady skříní. Ústředí Pionýra je dnes moderní pracoviště plné činorodých lidí. Některé znáte lépe, jiné míň a o některých jste třeba vůbec nevěděli. Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete pod odkazem.

V předsedovně sedí předseda spolku – Darina Zdráhalová. V pracovním úvazku 0,6 zajišťuje součinnost na úseku obsahu činnosti a práce s dobrovolníky, všeobecnou agendu spolku, chod ústředí, je členkou sekce rozvoje výchovných programů, štábu Sedmikvítku a štábu Dětské Porty. Ve volném čase vedle výkonu funkce předsedy spolku pracuje jako předsedkyně OZKOP, hospodářka 2. PS Kroměříž a zástupce vedoucího oddílu tamtéž.

Na úseku organizačně správním pracuje Irena Černá, kterou zná snad každý člověk ve spolku. Má na starosti běžný chod ústředí, poštu, zápisy na spolkový rejstřík, přípravu materiálů, pozvánky a řešení usnesení z jednání VV ČRP a ČRP. Díky ní členové ČRP a VV ČRP mají mimo jiné co jíst a kde spát. Najdeme ji za velkými akcemi jako je Ledová Praha, koncert Děti dětem nebo Kytičkový den. Kdo chce nějakou informaci, volá Ireně a Irena ví a poradí.

Vedle Ireny je na stejném úseku Pavlin – Pavel Buchta. Neznáte? Vedoucí pionýrské skupiny Řečkovice v Brně, člen JmKRP i VV ČRP. Má na starosti podporu dobrovolníků a s tím související dokumentaci, řeší pionýrské skupiny v nečinnosti, v likvidaci, stojí za vydáváním Tuňáka a spolu s Irenou hlídá naplňování usnesení orgánů. Pavlin je nesmírně činorodý člověk, hlídá a rozvíjí záležitosti legislativní, upravuje směrnice, hlídá soulad našich dokumentů s platnými zněními zákonných norem, spolupracuje s právníkem Pionýra Michalem Pokorným. Na ústředí je druhým rokem a je za ním obrovská spousta velmi dobře odvedené práce (a ještě větší hromada je před ním).

S ním v kanceláři sedí Pavel Horák, člověk odpovědný za oblast práce s dospělými. Nastoupil na podzim a pracuje na poloviční úvazek. Je aktivní na pionýrské skupině Přátelství Pardubice, kde pracuje jako zástupce oddílového vedoucího. Řeší zatím hlavně administraci kurzů jednotlivých PVC, dokončoval digitalizaci dokumentace na svém úseku, do jeho základní činnosti spadá péče kurzy a semináře pořádané jednotlivými PVC a jejich dokumentace, plánování a organizační zajišťování kurzů na centrální úrovni. Nově mu spadla na hlavu tzv. Autorizovaná osoba a tuto problematiku řeší pod vedením a ve spolupráci s Martinem Prejzou – Činčilou, pražským garantem PVC. Vedle toho finišuje s přípravou přechodu e-learningových kurzů základního vzdělávání v Pionýru do prostředí Moodle, které bude pro všechny zúčastněné mnohem modernější a přívětivější.

Třetím zaměstnancem, který sedí v této kanceláři, je Darina Zdráhalová – mladší z obou nositelek tohoto jména. Ve spolku jako dobrovolník pracuje ve funkci vedoucí 2. PS Kroměříž. Na ústředí Pionýra odpovídá za oblast obsahu činnosti, tedy za to, co se týká nabídky pro oddíly a pionýrské skupiny, soutěže a akce, které se v Pionýru pořádají a rozvoj této oblasti. Aktuálně administruje soutěž Něco za něco, poskytuje administrativní podporu sekci rozvoje výchovných programů, štábu branně sportovních oddílů a štábu Sedmikvítku, po ustavení štábu RESETu bude zajišťovat součinnost s ústředím. Vedle této práce má na starosti pionýrské benefity uvedené na e-mošce, tedy možnosti slev pro pobočné spolky u vybraných dodavatelů a aktuálně s nimi jedná o možnostech další spolupráce.

Další kancelář patří Tereze Paulíkové Trojanové. Je členkou 63. pionýrské skupiny Sosna Praha 8. Tereza pracuje na ústředí dlouhodobě a je grafička. V náplni práce má zpracování grafických podkladů, fotobanku. Díky její práci dostáváte každý měsíc do ruky pionýrský zpravodaj Mozaika, u ní se sbíhají všechny příspěvky, zajišťuje obsah časopisu a jeho grafickou úpravu. Její práci vidíte na všech tiskovinách spolku, na předmětech v e-mošce, na PF a kalendářících Pionýra, na výroční zprávě. Kde vidíte jakoukoli grafickou práci, vidíte i Terezku. Jejím zvláštním znamením je nekonečná trpělivost se všemi, kdo své příspěvky do Mozaiky posílají na poslední chvíli a někdy ještě později.

V poslední kanceláři průchoďáku ústředím sedí Matěj Zíka. Je vedoucím 63. pionýrské skupiny Sosna Praha 8. Na ústředí má na starosti vše, co se týká IT – technickou podporu, každotýdenní Zprávy z Pionýra, technickou správu sociálních sítí, správu domén a webů, licence Money, správu webových aplikací a RISP, kde se aktuálně potkává s dobrovolníky nejčastěji. Spravuje a udržuje přehledný a funkční google disk, na němž jsou uloženy veškeré dokumenty ústředí, ČRP, VVČRP a jednotlivých sekcí a štábů a vedle toho samozřejmě archivní materiály. Z ústředí zpravidla odchází jako poslední, protože mimo jiné zajišťuje záznamy ze všech webinářů.

V samostatné kanceláři pak sedí pracovnice ekonomického úseku.

Kateřina Brejchová, členka vedení 63. pionýrské skupiny Sosna. Je statutární místopředsedkyní Pionýra, ekonomkou a členkou VV ČRP. Na ústředí pracuje na pozici ekonoma. Má na starosti rozpočet, dotační programy, účetní závěrky pobočných spolků. Je člověkem, s nímž se setkáváte asi nejčastěji, každý, kdo něco potřebuje, volá Káču. Řeší vyúčtování dotačních titulů pobočnými spolky, radí a pomáhá všem, kdo se topí ve vlastních chybách tak, aby se ke všem dostaly peníze, které se k nim dostat mají. Je zbytečné ji více představovat, znají ji bez nadsázky na všech pionýrských skupinách spolku.

Zuzana Hlávková je na ekonomickém úseku v pozici účetní. Zajišťuje účetnictví spolku, řeší faktury, personální agendu ústředí, PiTEL a e-mošku. Je tajemnicí kontrolní komise Pionýra, pomáhá s účetnictvím a účetními závěrkami těm pionýrským skupinám, které má v kontrolní komisi na starosti. Je nevyčerpatelnou zásobárnou nápadů, čím oživit nabídku e-mošky, zajišťuje objednávky a dodavatele.

V kanceláři SKOP na „své dobrovolnické židli“ na druhém konci chodby sedí Jiří Žďára, správce nemovitostí. Je vedoucím 6. pionýrské skupiny Kolín a předsedou SKOP. Stará se o pionýrské baráky – Tisou, Žumberk a Espero. Zajištuje jejich obsazenost, chod, opravy, řídí správce základen. Vyznačuje se tím, že část každého týdne tráví na cestách po pionýrských objektech. Spolupracuje se správci dalších pionýrských nemovitostí a administruje jejich agendu. V téhle době se s ním můžete setkat jako s člověkem, který má na starosti Týden Pio-dobrovolníků – nabídku pobytů na našich objektech pro pobyty pionýrských dobrovolníků.