Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Podíl na řízení PS

Demokracie v praxi. Takto jednoduše by se dal vystihnout život oddílu a pionýrské skupiny. Každý člen má proto právo podílet se na rozhodování o činnosti svého oddílu či PS. Instruktoři, vedoucí a každý, kdo byl zvolen do nějaké funkce, jsou členy rady PS.

Rada pionýrské skupiny se schází nejméně jednou ročně. Schvaluje rozpočet a účetní závěrku, výši členského příspěvku atd. Hodnotí a plánuje činnost, volí a odvolává vedoucího či další funkcionáře PS. Blíže s o tom můžete dočíst ve Stanovách.

Prakticky se ale každá pionýrská skupina schází častěji a méně formálně – na akcích, víkendovkách, táborech apod. Pokud tedy máte pocit, že se vaše pionýrská skupina příliš nepotkává, obraťte se na vašeho vedoucího pionýrské skupiny.