Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Průvodcování

Pionýr

Tohle znám a umím od svého průvodce – člověka, který mi pomáhá v tom, jak začít.

Kdo se někdy pustil do nějaké činnosti či funkce, určitě si prošel „těžkým startem“. Může jít o začínajícího instruktora, nebo vedoucího oddílu či pionýrské skupiny, hospodáře, předsedu KOP… Pro všechny je to nesnadný úkol, se kterým potřebují pomoci.

Základní myšlenka podpory spočívá v tom, že průvodce nenechá začátečníka tápat, hledat řešení metodou pokus-omyl či objevovat slepé uličky. Jde tedy o rozvoj člověka pomocí praxe, ale tak, aby nedocházelo ke zbytečným karambolům. Touto metodou (označovanou také jako mentoring) se rozvíjí lékaři, programátoři, právníci a mnoho dalších, tak proč ji nevyzkoušet i u nás.

Základní postupy jsou již několik let popsány ve Směrnici pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Pomocí uvedených pravidel můžeme nastavit plán rozvoje dobrovolníka.

Díky průvodcování získá nováček znalosti, dovednosti a postoje. A pokud je o všem veden i písemný záznam, může zjednodušit získání kvalifikace. Třeba pro instruktora to znamená doplnit si na kurzu první pomoc, právní minimum a bezpečnost a rovnou se může hlásit ke zkoušce.

V současné době je nejpodrobněji zpracováno průvodcování starších dětí, které se mohou stát vedoucími družin či instruktory. Do budoucna bychom rádi tyto postupy rozšířili i na rozvoj dalších „funkcí“. Pokud na vašich pionýrských skupinách tyto postupy fungují, budeme rádi, když se podělíte o zkušenost na e-mail pionyr@pionyr.cz.