Náhodná hra

Vyberte srdce

Více...

Osvědčilo se nám

Jak rychle přenést šablonu na čtvrtku? Přes okno.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Slackline
       

Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Poradna

Vedoucí, rodič, učitel… každý kdo se setkává s dětmi, jednou za čas zvedne nevěřícně oči a špitne: „Je to možné?“ A hlavou mu proběhne otázka: „A co teď?“ Na různých místech naši odborníci již od roku 2009 systematicky podávají pomocnou ruku k řešení problémů, které se mohou projevit při výchově dětí a práci s nimi. Odpovídají na otázky z praxe, co kterého vedoucího potkalo a jak co nejsprávněji reagovat…

 • Prožili jste s dětmi také pernou chvilku a chcete se ujistit o své reakci?
 • Zdá se vám, že se dítě svými projevy vymyká?
 • Máte dítě vyžadující specifický přístup a potřebujete se poradit, jak „na něj“?

Jste na správném místě. Nechceme nahrazovat poradenská pracoviště, ale nabízíme možnost získat další informace či jiný úhel pohledu. Zašlete nám svůj dotaz a my vám co nejdříve odpovíme. Nabízíme naše zkušenosti nebo i dále můžeme konzultovat s dalšími odborníky. U dotazu zvolte, zda je možné otázku/odpověď zveřejnit nebo ji považujete za soukromou.

Pro rodiče

poradna_foto2

Pro vedoucí

 


Kdo na dotazy odpovídá?

Dobrovolníci dlouhodobě pracující s dětmi, kteří navíc mají profesní zkušenost s dětskou psychologií a speciální pedagogikou.

 

brandovav Mgr.Vladimíra Brandová

Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně jako psycholog. Celý svůj profesní život se tedy zabývá problematikou a pomocí dětem s různými poruchami, obtížemi, ale i dětmi nadanými a prací s rodinami. Mimo to je vedoucí pionýrského oddílu v Klatovech. V rámci spolku Pionýr se věnuje také lektorské a vzdělávací činnosti a spolupodílela se na tvorbě nových výchovných programů.

Motto: „Život má ten smysl, který mu dáme.“

 

Mgr. Ludmila Kočí
se věnuje oblasti speciální pedagogiky celý svůj profesní život – pracuje jako zástupkyně ředitele pro vzdělávání v Základní a mateřské škole speciální, tamtéž samozřejmě učí. V Pionýru je garantkou Ústředního pionýrského vzdělávacího centra – má tak na starost oblast přípravy a vzdělávání dobrovolníků. Byla také členkou odborného týmu, který připravoval a ověřoval výchovné programy Pionýra zaměřené na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Motto: „Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“

 

Mgr. Jitka Wessela
Věnuje se oblasti speciální pedagogiky již 10 let svého profesního života. Pracovala v Základní a mateřské škole praktické jako učitelka 2. stupně. V současné době pracuje jako vychovatel v Dětském domově se školou pro děti s poruchami chování. V Pionýru je oddílová vedoucí. 
Motto: „Každý jsme jiný a proto jedinečný, každý nás může obohatit.“

 

 

Mgr. Magdaléna Zemanová
Momentálně na mateřské dovolené, před kterou pracovala v pedagogicko-psychologické poradně jako psycholog. Sice se v poradně pohybovala sama aktivně krátce, ale rodinné zázemí jí osud předurčilo, a tak pomáhala až dosud dětem s výukovými obtížemi, s poruchami chování i s dětmi nadanými. V Pionýru je od narození, prošla výchovou z vlastních řad a dnes už sama předává své zkušenosti ostatním např. na Kamínkách.
Motto: „Mýlit se je lidské.“