Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vitráž
       

Medvídě - Vycházka do polí

Čas přípravy
45 minut
Čas realizace
1 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
30. 3. 2015
Klíčová slova
pole, obilí, mouka, malování, P2, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.
Konkrétní cíl: Získat povědomí o plodinách pěstovaných na poli a o zvířatech, která na poli žijí. Seznámit se s proměnou obilí na chléb.

Motivace

I pole je místem, na kterém rostou různé plodiny využívané člověkem a kde žijí divoká zvířata. Děti zajímá, kde se bere chléb, z čeho se vyrábí a jak si jej třeba mohou i vyrobit samy apod.

Potřeby

Pastelky, balíček mouky, miska zrní, čerstvý chléb a pečivo, případně jejich obrázky, černé papíry, lepidlo Herkules, štětce, digitální fotoaparát, lopatka a smetáček (případně vysavač) na úklid.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P2A.

Provedení

Po převyprávění úvodní legendy rozdejte dětem pracovní listy a pastelky.
Pracovní list – Plodiny na poli
Úkoly:

1. Pospojuj čárky a zjisti, jaké zvířátko je schované v poli.
2. Všechny tyto plodiny se pěstují na polích. Tu, která je na obrázku sama, dej do kroužku, ostatní spoj vždy do dvojice.
3. Do rámečku namaluj zvířátko, které můžeš ještě potkat na poli.

Příklad dalších otázek:
Co se ještě pěstuje na poli?
Jaká zvířátka můžeme na poli potkat?
Jak se jmenuje stroj na sklízení obilí?

Jak roste obilí
Vedoucí vypráví příběh. Každý z vás je teď jedno zrníčko. Jednou sedlák vzal zrna obilí a šel na pole – vezme děti za ruce a dovede je do volného prostoru a vyčlení každému jeho místo. Hezky si klekněte na zem a položte hlavu na kolena. Semínka zatím odpočívají v zemi. Sluníčko pomalu zem zahřívá a semínka se probouzejí. Nejprve vytáhneme jednu ruku a potom protáhneme druhou. Pomalu začínáme zvedat hlavu, sedneme si na paty, protahujeme ruce. Potom se pomalu zvedneme do stoje a stojíme zpříma. Už jsme jako obilí vyrostli, ale teď čekáme, až dozrajeme. Sluníčko na nás pěkně svítí, ale co to, začíná nám chybět vláha, a tak začínáme uvadat (dáme si pohov). Najednou se zvedl vítr a začal trochu foukat. Obilí se začalo mírně vlnit (děláme mírné pohyby), vítr zesiluje, až je silný tak, že přižene velký mrak. Z toho mraku začne pršet a my se zase pěkně narovnáme, protože nás déšť zalil. Ještě jednou zafoukal vítr a setřásl z nás kapky deště (děláme, že ze sebe setřásáme dešťové kapky). Sluníčko nás zase pěkně zahřívá, my se usmíváme a zamáváme sluníčku. Teď už klasy obilí dozrály a zbývá je už jen sklidit.
Na stůl položte misku pšenice (zrní), balíček mouky, čerstvý chléb a pečivo. Děti se posadí do kroužku a vedoucí/instruktor jim položí otázku: „Co se stane s obilím, když je sklizené?“
Z pole se zrní (ukážeme dětem na misku se zrním – případně dáme kolovat) doveze do sýpek a odtud do mlýna, kde se semele na mouku.
Mouku zabalí do papírových pytlů, například takových (ukážete na balíček mouky), a potom zavezou do obchodů, kde si ji můžete koupit domů nebo do pekáren a tam z ní pečou chléb a další pečivo (opět názorně ukážeme).
Děti, víte, co vše se dá upéct z mouky? (chléb, rohlíky, housky, koláče, pirohy, buchty, bábovka…)
Popovídejte si s dětmi, jestli už někdy pomáhaly doma s pečením, jaké pečivo mají rády atd.
Malování v mouce
Na černý papír nasypte trochu mouky a nechte děti vytvářet obrazy. Protože obrazy z mouky nemají dlouhého trvání, zachyťte je digitálním fotoaparátem, aby děti měly památku na to, co vytvořily.
Obrázek se stane „trvanlivějším“, pokud jej nejprve namalujete lepidlem (např. Herkules) a potom jej posypete moukou. Z hotových obrázků můžete uspořádat výstavu.
Pohádka Kuřátko a obilí od Františka Hrubína může toto téma vhodně doplnit.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

Alergie na pšenici a lepek (při případném ochutnávání chleba a pečiva).

Děti by neměly proti sobě mouku foukat, aby nedošlo k vniknutí do očí a vdechnutí do plic.

Nabídková legenda

Medvídě ……. se vydalo na další průzkumnou výpravu. Tentokrát ho cesta zavedla přes les až na místo, které sice vypadalo jako louka, ale rostly zde samé stejné rostliny. „Kde to jsem a co to tu roste?“ ptalo se samo sebe. A tu si medvídě vzpomnělo, jak mu maminka říkala, že za lesem jsou pole. Na každém poli pěstují lidé něco jiného. Jednou je to obilí, jindy brambory, mák nebo řepa.
Medvídě uvidělo v poli poskakovat zajíce a kousek od něj proběhla myš. Ještě že tu teď není sovík. To by nemohl v klidu pozorovat drobná zvířátka, která na poli žijí, protože sovy loví myši. Ale stejně se u něj bude muset zastavit, rád by totiž věděl, jak která plodina vypadá a jak se jmenuje. A také k čemu ji lidé používají. Děti, víte to vy?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U problematických dětí podpořte přátelskou atmosféru a pomozte jim se správným zakreslením linie ukrytého zvířátka v poli. Pomoc budou tyto děti potřebovat i při kroužkování osamocených rostlinek a při spojování stejných plodin. Obrázky dalších zvířátek z pole pozitivně ohodnoťte. Snažte se hyperaktivní děti mít neustále pod dohledem a udržet u nich pozornost otázkami k tématu. Vysvětlete jim, že pokud odpovídá někdo jiný, nesmí „skákat do řeči“. Jednotlivé úkoly proložte hrou „jak roste obilí“ anebo výše zmíněnou pohádkou.