Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Duha
       
 5. Jak se dá využít příroda
       

Sovík a Český stát

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
Český stát, vlajka, pověst, Bruncvík, pravidla, C3, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o státní symbolice a vlastenectví.

Motivace

Děti mají rády tajemno uchované v pohádkách a pověstech. A díky např. pověsti o Bruncvíkovi mohou uspokojovat i další ze svých potřeb, a to pocit někam patřit.

Potřeby

Kniha českých pověstí – komiks (může být i DVD s krajovými pověstmi), pracovní list, pastelky, předloha pro vybarvení vlajky, nůžky, lepidlo, obrázky či fotky turistických zajímavostí z místa bydliště (cca 10 ks), slepá mapa ČR nebo mapka vašeho města.

Provedení

Spolu s úvodním slovem převyprávějte nebo přečtěte dětem příběh o knížeti Bruncvíkovi. Vhodná je komiksová podoba, kde se děti mohou dívat na obrázky a příběh je podán ve zjednodušené formě. (Dětem lze pustit i DVD s pověstí z vašeho kraje).
Doplňkové aktivity:
Práce s obrázky/fotkami turistických zajímavostí vašeho města – děti mají za úkol tyto objekty poznat a pojmenovat.
Práce s mapkou vašeho města – děti vyhledávají na mapce ulice, kde sídlí policie, hasiči, nemocnice atd.
Práce se slepou mapou ČR – aktivita vhodná pro nadanější děti, které jsou schopné důležité turistické zajímavosti České republiky ukazovat na slepé mapce.
Pracovní list – Český stát
1. Vybarvi jednotlivé části vlajky správnými barvami, vystřihni a nalep.

2. Nakreslete k minci tolik teček, kolik má hodnotu v korunách
(u státního znaku mohou děti určit počet zvířátek nebo z kolika barev se skládá naše státní vlajka).

Prohlédněte si s dětmi státní znak a zeptejte se jich, jestli jej už někde viděly, a pokud ano, tak kde (např. obecní úřad, škola, dres reprezentantů republiky,…). Popovídejte si s dětmi o tom, proč znak takto vypadá. Proč jsou tam kromě lvů i orlice. Pokud máte k dispozici státní znak v barvě, můžete jej dětem ukázat. Dejte jim za úkol, aby se do příští schůzky pořádně dívaly a řekly, jestli někde státní znak spatřily.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Paměť.

Pozor na

Při práci s nůžkami je třeba dohlédnout, aby děti pracovaly vsedě a v klidu.

Nabídková legenda

Sovík jednou na procházce se svými kamarády našel minci. Hned poznal její hodnotu. Byla to koruna. Když ji otočil, uviděl lva. Ale nebyl to obyčejný lev. Byl dvouocasý a měl na hlavě korunu. „Kde se vzal a proč tam je?“ přemýšlel sovík… Hned, jak přišel domů, začal hledat ve svých moudrých knihách. Když vzal do ruky knihu pověstí, našel tam příběh o Bruncvíkovi. Byl to velmi zajímavý příběh a sovík si řekl, že ho odpoledne musí převyprávět svým kamarádům. A vy ten příběh znáte, děti?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ztvárnění pověsti se mohou zhostit děti talentované – ostatní mohou hrát roli tzv. křoví.
Při práci s nůžkami věnujte zvýšenou pozornost hyperaktivním dětem. V případě, že má dítě problém vystřihnout díly pro vlajku, nabídněte mu pomoc. Umožněte dítěti správně vybarvit státní vlajku a pocítit úspěch – poskytněte mu barevnou předlohu.
Jedinci s oslabenými matematickými schopnostmi budou mít problémy s úkolem č. 2 z pracovního listu, proto se jim pokuste zadání znovu vysvětlit – pokud i pak dítě nerozumí úkolu, tento bod vynechejte.
Dětem s vadami řeči poskytněte dostatečný čas na promyšlení odpovědí na otázky, nenechte ostatní skákat jim do promluvy a včas jejich výpověď ukončete, aby nezačaly mluvit příliš „překotně“.
Mezi prací na pracovním listě a povídáním uskutečněte vhodnou relaxační hru, abyste předešli únavě dětí a ztrátě jejich pozornosti.

Galerie

C3-Sovik-a-Cesky-stat.jpgC3-Sovik-a-Cesky-st-1.jpg