Sovík a Český stát

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
Český stát, vlajka, pověst, Bruncvík, pravidla, C3, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o státní symbolice a vlastenectví.

Motivace

Děti mají rády tajemno uchované v pohádkách a pověstech. A díky např. pověsti o Bruncvíkovi mohou uspokojovat i další ze svých potřeb, a to pocit někam patřit.

Potřeby

Kniha českých pověstí – komiks (může být i DVD s krajovými pověstmi), pracovní list, pastelky, předloha pro vybarvení vlajky, nůžky, lepidlo, obrázky či fotky turistických zajímavostí z místa bydliště (cca 10 ks), slepá mapa ČR nebo mapka vašeho města.

Provedení

Spolu s úvodním slovem převyprávějte nebo přečtěte dětem příběh o knížeti Bruncvíkovi. Vhodná je komiksová podoba, kde se děti mohou dívat na obrázky a příběh je podán ve zjednodušené formě. (Dětem lze pustit i DVD s pověstí z vašeho kraje).
Doplňkové aktivity:
Práce s obrázky/fotkami turistických zajímavostí vašeho města – děti mají za úkol tyto objekty poznat a pojmenovat.
Práce s mapkou vašeho města – děti vyhledávají na mapce ulice, kde sídlí policie, hasiči, nemocnice atd.
Práce se slepou mapou ČR – aktivita vhodná pro nadanější děti, které jsou schopné důležité turistické zajímavosti České republiky ukazovat na slepé mapce.
Pracovní list – Český stát
1. Vybarvi jednotlivé části vlajky správnými barvami, vystřihni a nalep.

2. Nakreslete k minci tolik teček, kolik má hodnotu v korunách
(u státního znaku mohou děti určit počet zvířátek nebo z kolika barev se skládá naše státní vlajka).

Prohlédněte si s dětmi státní znak a zeptejte se jich, jestli jej už někde viděly, a pokud ano, tak kde (např. obecní úřad, škola, dres reprezentantů republiky,…). Popovídejte si s dětmi o tom, proč znak takto vypadá. Proč jsou tam kromě lvů i orlice. Pokud máte k dispozici státní znak v barvě, můžete jej dětem ukázat. Dejte jim za úkol, aby se do příští schůzky pořádně dívaly a řekly, jestli někde státní znak spatřily.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Paměť.

Pozor na

Při práci s nůžkami je třeba dohlédnout, aby děti pracovaly vsedě a v klidu.

Nabídková legenda

Sovík jednou na procházce se svými kamarády našel minci. Hned poznal její hodnotu. Byla to koruna. Když ji otočil, uviděl lva. Ale nebyl to obyčejný lev. Byl dvouocasý a měl na hlavě korunu. „Kde se vzal a proč tam je?“ přemýšlel sovík… Hned, jak přišel domů, začal hledat ve svých moudrých knihách. Když vzal do ruky knihu pověstí, našel tam příběh o Bruncvíkovi. Byl to velmi zajímavý příběh a sovík si řekl, že ho odpoledne musí převyprávět svým kamarádům. A vy ten příběh znáte, děti?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ztvárnění pověsti se mohou zhostit děti talentované – ostatní mohou hrát roli tzv. křoví.
Při práci s nůžkami věnujte zvýšenou pozornost hyperaktivním dětem. V případě, že má dítě problém vystřihnout díly pro vlajku, nabídněte mu pomoc. Umožněte dítěti správně vybarvit státní vlajku a pocítit úspěch – poskytněte mu barevnou předlohu.
Jedinci s oslabenými matematickými schopnostmi budou mít problémy s úkolem č. 2 z pracovního listu, proto se jim pokuste zadání znovu vysvětlit – pokud i pak dítě nerozumí úkolu, tento bod vynechejte.
Dětem s vadami řeči poskytněte dostatečný čas na promyšlení odpovědí na otázky, nenechte ostatní skákat jim do promluvy a včas jejich výpověď ukončete, aby nezačaly mluvit příliš „překotně“.
Mezi prací na pracovním listě a povídáním uskutečněte vhodnou relaxační hru, abyste předešli únavě dětí a ztrátě jejich pozornosti.

Galerie

C3-Sovik-a-Cesky-stat.jpgC3-Sovik-a-Cesky-st-1.jpg