Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Propozice republikového finále – Folklorní tanec

2019

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. – PS dr. Mirko Očadlíka
Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
ve spolupráci
Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606
Datum pořádání: neděle 13. ledna 2019
Místo pořádání: Společenská hala Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže: Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 39 69 28, mobil: 734 358 562
e-mail: vsetuly@centrum.cz
Odpovědný zástupce za ubytování, stravování, finance: Ilona Kupková, e-mail: ilona.kupkova@holesov.cz
Účast na soutěži: Všechny taneční kolektivy ČR
Vedoucí soutěže: Alena Stařečková
Porota: dle soutěžního řádu
Technické podmínky: Parkety 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2018

Adresa pro zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:

Elektronicky – vsetuly@centrum.cz

Poštou – SVČ, p. o. – Sokolská 70, 769 01, Holešov

Věkové kategorie:

Děti mladší (do 8 let) – 80 % vystupujících jsou děti ročník 2011 a mladší

Děti starší (do 15 let) – 80 % vystupujících jsou děti ročník 2004 a mladší

Junioři (do 26 let) – 80 % vystupujících jsou osoby ročník 1993 a mladší

Neděle 13. 1. 2019 – předběžný časový harmonogram:

08.00 – 10.30 Prostorové zkoušky
08.00 – 10.00 Prezence soutěžících
11.00 Zahájení soutěže
11.00 – 20.00 Soutěž

Startovné: 

50,- Kč za účastníka, 70,- Kč pro nečleny Pionýra

  • zahrnuje startovné na soutěž, ceny do soutěže
  • startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť

Doplňující platby:

  • Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
  • Ubytování v SHČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
  • Cena 50,- Kč za osobu za noc.
  • Stravování v SHČ: sobotní snídaně 30,- Kč, nedělní snídaně 30,- Kč

Úhrada startovného a doplňujících plateb na místě.

Vstupné:

  • 70,- Kč za osobu
  • děti do 15 let 40,- Kč

Soutěžní řád a propozice ke stažení