Víkendové setkání Ústí a Liberce

O víkendu 15. – 17. března proběhlo setkání členů Ústecké a Liberecké krajské organizace Pionýra v ubytovně Šešule ve Stráži pod Ralskem.

Po pátečním večerním posezení a sdílení zkušeností nás v sobotu čekalo poznávání zdejšího kraje.
Den jsme zahájili návštěvou Městského muzea Stráže pod Ralskem, kde jsme se seznámili s historií města, významnými rodáky, hornictvím a přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Pak jsme se vydali na procházku okolo zámku Vartenberk k Božímu hrobu a dál okolo kostela na náměstí ve Stráži pod Ralskem. Někteří z nás si krásné výhledy do okolní krajiny zpestřili úspěšným hledáním kešek. Prohlédli jsme si také nově zrekonstruovanou budovu bývalé tiskárny, kde bude zanedlouho otevřené moderní vzdělávací centrum Šešule.

Odpolední program byl spojený s tím, co tento kraj ovlivnilo nejvíce, těžbou uranu a likvidací následků těžby. Čekala nás exkurze v budově sanační technologie firmy Diamo. Při pohledu ze střechy budovy nás upoutalo především rozsáhle odkaliště. Zajímavá byla i exkurze do zázemí báňské záchranné služby. Měli jsme možnost nahlédnout nejen do místností s ochrannými obleky a dýchacími přístroji, ale i do garáží se záchrannými vozy. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o práci záchranářů. Zlatým hřebem pak byla cesta pro odvážné – průchod Dýmnicí, nasimulovaná důlní šachta sloužící pro nácvik zásahu báňské záchranné služby. Vybaveni helmou s čelovkou jsme se vydali do akce. Museli jsme zdolat úzké chodby, sestup a výstup pomocí krátkých žebříků a nakonec se i proplazit úzkou rourou. Celodenní skvělý program pro nás zařídil náš člen Tomáš Rychtařík, kterému za to patří velké DÍKY!

Večerní program nabídl účastníkům možnost volby. Někdo si vyráběl velikonoční dekoraci, někdo raději sáhl po společenské hře, další využili umělou lezeckou stěnu na bouldering. Nechyběl ani zpěv a hra na kytaru.
V neděli 17. března za námi do Stráže pod Ralskem dorazili čtyři zástupci z Ústředí Pionýra, aby nás na oblastní poradě seznámili s důležitými informacemi a novinkami.
Všichni jsme si víkend užili a přejeme si, aby se podobné setkání podařilo uskutečnit i příští rok. Štafetu rádi předáme našim přátelům z Ústecké KOPky.

Jana Haršanyi

22. 4. 2024, Michal Rejzek