Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Co dělat, když… přijde malér?!

Dle charakteru mimořádné situace následují různé scénáře:

 1. Nejdříve poskytněte první pomoc. Záchrana života a zdraví je v každém případě prvotní.
 2. Vezměte rozum do hrsti: Zklidněte sebe a své okolí, postarejte se o děti! (zajištěním dozoru). Dodržujte předem stanovené postupy a rozdělení úkolů pro krizové situace.
 3. Při přírodních kalamitách, dle situace: 
  • volejte příslušné složky záchranného systému;
  • zvažte včasnou evakuaci;
  • postupujte dle pokynů složek záchranného systému nebo starosty (nařízená včasná evakuace);
  • sledujte předem informace o počasí a proveďte přípravné kroky.
 4. Při oprávněném podezření na spáchání trestného činu kontaktujte Policii ČR. Sdělujte jen fakta. 
 5. Podezření na porušení soudního příkazu. Na Policii ČR se obraťte i v případech, kdy se osoba se zákazem styku s dotčeným dítětem domáhá kontaktu nebo dokonce odvozu dítěte z akce.
 6. Při vypuknutí epidemie (průjmy, nevolnosti, podezření na otravu). Kontaktujte smluvního lékaře a místně příslušnou hygienickou stanici. Při akutních stavech volejte rychlou záchrannou službu.
 7. Nevpouštějte neoprávněné osoby na tábořiště. Stále musíte zajistit bezpečnost i soukromí účastníků. Neposkytujte rozhovory novinářům apod.  
 8. Vždy informujte Ústředí Pionýra! Můžeme vám zajistit okamžitou radu nebo následnou právní pomoc.
 9. Po vyřešení akutní situace. Mějte v pořádku a připraveny příslušné dokumenty týkající se mimořádné situace. (Pro jednání se složkami záchranného systému, pro jednání se samosprávou a kontrolními orgány a také pro jednání s rodiči.) 
 10. Informujete o proběhlé situaci věcně a v klidu. Nezapomeňte na představitele KOP, statutární orgán pořadatele a rodiče dotčených účastníků (pokud to situace vyžaduje).

Formuláře ke stažení: