Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Co dělat, když… přijde malér?!

 1. Nejdříve poskytněte první pomoc. Záchrana života a zdraví je v každém případě prvotní.
 2. Vezměte rozum do hrsti: Zklidněte sebe a své okolí, postarejte se o děti! (zajištěním dozoru)
 3. Dle charakteru mimořádné situace už následují různé scénáře, záleží na tom, jde-li o zdravotní záležitost, přírodní kalamitu, krádež…

Nezapomeňte na pojistku!

V případě úrazového pojištění je třeba:

 • zajistit potvrzení lékaře, který poskytoval první lékařské ošetření;
 • mít připravené formuláře hlášení pojistné události k předání rodičům;
  • rodičům předáváme formulář předvyplněný (popis a datum úrazu, údaje o pořadateli akce, popis poskytnuté lékařské péče, kontakty na svědky…)
  • nevyplňujte oznámení o pojistné události pomocí webového rozhraní pojišťovny Generali, neboť není uzpůsoben našim smluvním podmínkám
 • znát aktuální číslo pojistné smlouvy: 0266376698

V případě pojištění odpovědnosti za škodu je třeba:

 • BEZODKLADNĚ INFORMOVAT O VZNIKLÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI POJIŠŤOVNU
 • zajistit podrobnou dokumentaci škodní události včetně případné fotodokumentace a kontaktu na svědky;
 • potvrzení zasahujících orgánů (např. policie, hasiči, záchranáři, obec…)
 • mít připravené formuláře hlášení pojistné události;
  • nevyplňujte oznámení o pojistné události pomocí webového rozhraní pojišťovny Generali, neboť není uzpůsoben našim smluvním podmínkám
 • znát aktuální číslo pojistné smlouvy: 1690609318

O mimořádné situaci vždy informujte Ústředí Pionýra!