Osvědčilo se nám

Pečete s dětmi perníčky a lepí se vám těsto na váleček? Použijte na vyválení potravinářskou folii.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kamarád
       

Bádání - rozdíly mezi lidským a přírodním

Čas přípravy
do 30 minut
Čas realizace
2 - 9 hodin
Místo
venku, les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Mlejnek Radovan
Stav
Publikována
Vytvořeno
20. 11. 2022
Upraveno
29. 11. 2022
Klíčová slova
bádání, BOV, příroda, environmentální, poznání
Věková kategorie
8 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Výlety do přírody
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Děti chápou některé aspekty rozdílu mezi přírodním a lidmi užívaným prostředím.

Děti umí o světě přemýšlet v intencích vědeckého poznání. hypotéza->výzkum->ověřeno

Potřeby

Flipchart, fixy, poznámkový papír, psací potřeby, čtyři kolíky svázané do čtverce 1x1 m, vybavení na bádání (může obsahovat: lupy, krabičky na vzorky, zkumavky, metry, pravítka, váhy, klíče k určování zvířat a rostlin, mikroskopy atp.)

Provedení

Představení aktivity

Ukážeme dětem vhodné místo (step/trávník, agro-les/houští), kde jsou dvě podobné prostředí, ale jedno je člověkem obhospodařované, případně zneužívané a druhé je (v rámci možností) přirozené. Chvíli si s nimi povídáme o rozdílech mezi těmito místy a poukážeme na to, že hlavní rozdíl tkví v lidské činnosti.

Nastíníme dětem základní premisu bádání: V malých týmech budete zjišťovat nějakou skutečnost o těchto místech.

 1. Najdete si tým.
 2. Vymyslíte si, co vás na daném místě zajímá (téma).
 3. Společně zkusíte vymyslet, jak podle vás dané téma dopadne (hypotéza).
 4. Vymyslíte způsob, jak ověřit, jestli je vaše hypotéza správná (výzkum).
 5. Zjištěné výsledky zpracujete na flipchart a přednesete ostatním.

Společným jmenovatelem všech těchto výzkumů bude nějaký rozdíl mezi dvěma výše ukázanými prostředími.

Plánování

Děti musí dostat dost času a prostoru na vytvoření týmů (2-4 lidi) a dost času na připravení svého tématu a hypotézy. Ideální je zadat jim to večer a samotné výzkumy provádět až další den. Můžete jim také ukázat metrové čtverce, čtyři kolíky spojené provázky tak, že při zatlučení tvoří metr čtvereční. V takovém metru čtverečním zkoumají botanici rostliny na různých územích. (Mohou to také využít, pro vymezení svého prostoru.)

Provedení (Výzkum)

Nechte skupinky dojít na vybrané místo. Na místě by již měly být děti rozdělené do skupin a měly by mít vymyšlené téma i stanovenou hypotézu. Představte si navzájem svá témata a hypotézy. Zkontrolujte, že hypotézy jsou (alespoň trochu) ověřitelné a týmy tedy někam směřují. Vypusťte týmy do vybraného místa a nechte je pracovat (alespoň hodinu a půl, klidně ale více).

Pokud to místo umožňuje, mohou hotové týmy připravit své prezentační flipchraty na místě, jinak jim vyhraďte čas na vhodném místě.

Prezentace výsledků

V příjemném prostředí a za vzájemné pozornosti nechte týmy prezentovat výsledky svých výzkumů. Vždy by mělo zaznít téma, hypotéza, metoda ověření a zda se hypotéza prokázala nebo ne. Po každé několikaminutové prezentaci by měl být prostor na otázky. Určitě se neváhejte také zapojit do otázek. Směřujte je hlavně na metodiku výzkumu, případně na nové hypotézy nebo otázky, které zjištění z výzkumu přineslo.

 

Další návody a postupy si můžete přečíst na https://badatele.cz/