Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...

Náhodná hra

Právobingo

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bolaso
       

Chtěl bych být…

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.
Procvičuje rozlišovací znaky různých živočichů. Rozvíjí vyjadřovací schopností. Komunikuje v kolektivu. Rozvíjí jemnou motoriku.

Motivace

Představte si, že každý z vás se právě stává zvířetem. Jméno „svého“ zvířete máte napsáno na lístečku na zádech. Vaším úkolem bude zjistit, kdo jste! Ostatní odpověď znají a budou vám návodnými otázkami pomáhat tak, abyste zjistili své jméno.

Potřeby

Lístečky se jmény zvířat /samolepicí papír/, keramická hlína nebo terakota.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Každé dítě dostane na záda lepicí etiketu s názvem některého ze zvířat. Úkolem bude zjistit, jaké zvíře má na zádech. Svým kamarádům klade otázky, kterými by se dobral správné odpovědi. Například: Žiji v ČR? Mám bodliny? Mám křídla? Jím myši?... Ostatní smějí odpovídat jen „ano“ nebo „ne“. Dítě se ptá postupně každého ze svých kamarádů. Neměl by padnout název zvířete.
Po uplynutí určeného času se všichni postaví do kroužku a představí se. Například: Zjistila jsem, že mám 4 nohy, mám bodliny, hodně funím. Myslím si, že jsem JEŽEK. Teprve nyní padne název zvířete. Ostatní děti buď potvrdí tuto odpověď, nebo se snaží ještě více napovědět, než dojde k odhalení.
Mladším dětem dáváme zvířátka známá — domácí, starším dětem můžeme dát názvy cizokrajných zvířat.
Na závěr této aktivity se zeptáme dětí, zda se ztotožňují se zvířátkem, které určily (které měly na zádech) nebo zda by chtěly být zvířátkem jiným a proč?
Po ukončení této činnosti je možné dát dětem prostor k modelování nejoblíbenějšího zvířete. Budou mít k dispozici keramickou hlínu nebo terakotu a pokusí se ztvárnit zadaný úkol.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství, Příroda, Paměť, Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Upozorňuji na projevy dětí s ADHD. Čas pro činnost nesmí být příliš dlouhý, neboť tyto děti se nedokážou dlouho soustředit a potřebují proto často změnu činnosti. Musíme si připravit alternativní možnosti činností pro tyto děti, například nakreslit zvířátko, které má nejraději. Vystřihnout z časopisu zvířata domácí nebo volně žijící, ptáky...