Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Tajemství staré truhly

Hledání dobrodružství a tajemství je pro děti staršího školního věku velmi důležité. Program podporuje spolupráci a přijímání rolí v kolektivu, ty jsou totiž v tomto období už poměrně pevně zakotvené. Život v kolektivu umožňuje dítěti si uvědomit, proč si vybralo právě tuto partu, co mu nabízí jiného než spolužáci nebo rodina. Tajemství staré truhly dává prostor pro vyjádření vlastního názoru, což s sebou nese i nutnou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. Zároveň umožňuje prožít si některé „dospělácké“ situace nanečisto a vyzkoušet si různé možnosti jejich řešení.

Program je rozdělen do tří stupňů, podle školních tříd. Jeden stupeň se plní asi jeden rok. 

Témata, se kterými se děti setkají: týmová spolupráce, neverbální komunikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, netradiční sportovní hry, geocaching, modelování. 

Program je součástí cyklu Výpravy za poznáním. 

Legenda: Odkrývání Tajemství staré truhly představuje hledání, dobrodružství, romantiku a objevování.