Pionýr se více zaměří na vědu

Účastníci dubnových Kamínek v Jihlavě měli možnost nahlédnout do připravovaného projektu, na němž bude Pionýr spolupracovat s Ústavem experimentální medicíny AV ČR. Ochutnávku měl na starosti Petr Caletka. A právě jeho jsme dnes vyzpovídali.

Obrazek

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v. v. i. (zkráceně ÚEM AV ČR) je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu u nás i v zahraničí. Vyvíjí nové diagnostické a léčebné metody závažných civilizačních onemocnění, jakými jsou rakovina tlustého střeva a konečníku, Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza a další. Kromě toho zkoumá možnosti regenerace nervových buněk po poškození mozku a míchy, vyvíjí umělé chrupavčité a kostní náhrady a sleduje také vlivy znečištěného ovzduší na lidské zdraví. „Naše motto zní: Biomedicínským výzkumem k efektivní diagnostice a léčbě,“ říká Petr Caletka, který v ústavu působí jako specialista komunikace a styku s veřejností. Proč toto téma otevíráme zde v Mozaice? Protože se chystá spolupráce Pionýra a ÚEM a Petr Caletka je ta pravá osoba, která ji může blíže popsat.

 

Co přesně je náplní vaší práce?

Zodpovídám za propagaci ústavu, kontakt a komunikaci s médii a veřejností a přípravu odborných, vzdělávacích a popularizačních akcí, tedy konferencí, seminářů, workshopů apod. Kromě toho mám na starost také správu webových stránek, intranetu a sociálních sítí.

 

Jak bude vypadat chystaná spolupráce mezi Pionýrem a ÚEM?

Moc nás potěšil zájem Pionýra o vědu, a proto, když jsme byli osloveni s nabídkou spolupráce, nebylo o čem přemýšlet. Podporujeme všechny formy popularizace vědy. Pionýři se tak mohou od nového školního roku těšit na nové pracovní listy s biologickou a medicínskou tematikou, v nichž najdou spoustou zajímavých informací o lidském těle a organismu. Jejich součástí budou také kvízy a originální omalovánky pro ty nejmenší pionýry. Na podzim pak budou mít případní zájemci možnost nahlédnout přímo do centra špičkového biomedicínského výzkumu ÚEM AV ČR v Praze-Krči. V roce 2024 počítáme také se zpřístupněním našich laboratoří v rámci akce Ledová města, do které se zapojíme vůbec poprvé. Je toho opravdu hodně. Doufáme, že se to bude dětem i starším členům Pionýra líbit a že budeme v této spolupráci i nadále pokračovat.

 

Váš ústav také dělá popularizační
programy pro děti, které to jsou?

Přesně tak, kromě vědeckých a výzkumných aktivit se ÚEM AV ČR intenzivně věnuje také komunikaci a popularizaci vědy, která zahrnuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě a výzkumu, jejich metodikách, úspěších apod. Cílem je poskytnout základní informace široké veřejnosti a zároveň vzbudit zájem o vědecké a přírodovědné obory. Každoročně se účastníme nejvýznamnějších popularizačních akcí v ČR, mezi něž patří Týden mozku, Veletrh vědy, VědaFest, Noc vědců a Týden Akademie věd ČR. Mimo to se také pravidelně zapojujeme do projektu Otevřená věda, který otevírá cestu k vědě středoškolským studentům i pedagogům. V rámci tohoto projektu vypisujeme roční studentské vědecké stáže zaměřené na jednotlivé oblasti výzkumu i popularizaci vědy.

 

Ptala se Natálie Jandová

5. 5. 2023, Tereza Paulíková Trojanová

 

Fotografie