Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Dětská Porta

Upozornění:

Vážení přátelé,

přestože nám současná situace neumožňuje uskutečnit republikové finále Dětské Porty v podobě, jak jej znáte, nevzdáváme to.

Republikové finále v tradiční podobě je připraveno, mohlo by začít třeba zítra, ale druhá vlna coronaviru a mediální masáž s ní spojená způsobily, že počet soutěžících, které jsou rodiče ochotni do Kroměříže přivézt či poslat je minimální. Nebyl by tedy skoro nikdo, kdo by divákům zahrál, ani skoro nikdo, kdo by seděl v hledišti a vystupujícím zatleskal.

Byla by škoda 29. ročník nezakončit „setkáním“ nadaných mladých umělců v oblasti folk a country. Proto jsme se rozhodli, uskutečnit republikové finále Dětské Porty 2019/2020 ve virtuálním prostředí a budeme moc rádi, pokud se k nám přidáte.

Finále se mohou zúčastnit všichni postupující z oblastních kol Dětské Porty 2020, dokonce i ti, kteří nemohli z různých důvodů přijet v září do Kroměříže. Divákem pak může být kterýkoli fanoušek folk, country a příbuzných žánrů, stačí, když si v určený den pustí na svém počítači nebo mobilu on-line vysílání. Nakonec tedy vlastně nabídneme finálovou soutěž všem zájemcům z ČR.

Vydržte pár dní a dostanete od nás podrobnosti nové VIRTUÁLNÍ verze. Ale už teď vám můžeme poskytnout pár základních informací. Předběžný termín republikového finále je sobota 24.10. Zasílání soutěžních videí bude do 15.10. Během týdne spustíme přihlašování. Na náhradní verzi republikového finále pracujeme nyní téměř nepřetržitě! Držte nám palce!

Přejeme hodně zdraví a moc se na vás těšíme.

Organizační štáb Dětské Porty

 

DĚTSKÁ PORTA je největší celostátní postupovou soutěží dětí a mládeže v oblasti folk a country v České republice.  

Organizace Pionýr ji pořádá již 28 let, jako jednu z oblastí Pionýrského Sedmikvítku, projektu, který pomáhá dětem a mládeži trávit volný čas zajímavou volnočasovou aktivitou.

DĚTSKÁ PORTA je soutěžní přehlídka interpretační a autorské tvorby jednotlivců i skupin, orientovaných na folk, country a příbuzné žánry. Je rozdělena do 8 věkových kategorií a probíhá ve dvou stupních. Prvním je cca 12 oblastních kol, konaných v průběhu podzimu na celém území ČR a druhým republikové finále, do něhož mohou postoupit jak vítězové kategorií, tak talenty na základě dosažených výsledků.

 

detska_porta_vodnici1

A právě toto vyvrcholení celé soutěže nejlépe dokumentuje její postupný vývoj. Poté, co se 23 z prvních 25 ročníků uskutečnilo v uzavřeném prostředí pražských klubů či divadel (nejdéle hostilo RF divadlo „Za plotem“ v Praze-Bohnicích), rozhodl se Pionýr po skončení čtvrtstoletí soutěže vrátit finále Dětské Porty z vnitřního prostoru zpět na venkovní pódia. Mimo návratu do přírodnějšího prostředí bylo cílem i oslovení ještě většího počtu rodičů i dětí, dodání nové motivace soutěžícím a využití i jiných měst než Prahy. A tak se 26. ročník konal v ostravském lesním amfiteátru Landek Park a další dva v krásném velkém dvoře Starého pivovaru v Kroměříži. A protože Kroměříž přijala během minulých let Dětskou Portu za svou, bude se ve Starém pivovaru konat v září 2020 i vyvrcholení jejího 29. ročníku.