Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Dětská Porta

DĚTSKÁ PORTA je největší celostátní postupovou soutěží dětí a mládeže v oblasti folk a country v České republice.  

Organizace Pionýr ji pořádá 28 let, jako jednu z oblastí Pionýrského Sedmikvítku, projektu, který pomáhá dětem a mládeži trávit volný čas zajímavou volnočasovou aktivitou.

DĚTSKÁ PORTA je soutěžní přehlídka interpretační a autorské tvorby jednotlivců i skupin, orientovaných na folk, country a příbuzné žánry. Je rozdělena do 8 věkových kategorií a probíhá ve dvou stupních. Prvním je cca 12 oblastních kol, konaných v průběhu podzimu na celém území ČR a druhým republikové finále, do něhož mohou postoupit jak vítězové kategorií, tak talenty na základě dosažených výsledků.

 

detska_porta_vodnici1Při vstupu do dalšího čtvrtstoletí se Pionýr rozhodl zvýšit úroveň této soutěže, oslovit ještě větší počet rodičů i dětí a dodat jim novou motivaci. Proto přesunul vyvrcholení soutěže z vnitřního divadelního prostoru v Praze na dvě venkovní pódia. Tímto způsobem proběhl již 26. ročník, konaný v amfiteátru Landek Park v Ostravě. Letošní  28. ročník je připravován podobně a to na 18. května 2019 do Kroměříže.