Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Získávání a udržitelnost členů

Pro to, aby Pionýr posiloval svoji pozici na poli obdobně zaměřených spolků, je nutný i nárůst členské základny. Je tedy třeba uskutečnit následující:

  • hledat vhodné způsoby pro získávání nových členů v návaznosti na jejich věkovou kategorii (od úrovně oddílu až po Pionýr)
  • motivovat funkcionáře na všech úrovních spolku
  • sestavit základní metodiku pro náborové akce

 

NA STRÁNCE SE PRACUJE…