Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Řízení PS/PC – administrativa

Jednací řád PS/PC

Pro prokazatelnější jednání v orgánech pionýrských skupin (nebo pionýrských center) a v souladu s rozhodnutím XI. výročního zasedání Pionýra, používáme osvědčený nástroj: jednací řád.

Proto Česká rada Pionýra přijala jako vnitřní směrnici jednací řád platný pro PS/PC.

Mimo to je ale umožněno, aby si pionýrská skupina vytvořila vlastní jednací řád při zachování základních ustanovení Stanov Pionýra. Při jeho tvorbě může použít větší či menší části přijaté směrnice.

Tento jednací řád by měl být především vnímán jako pomůcka pro co nejjednodušší, pokud možno bezproblémové jednání orgánů na úrovni pionýrských skupin a center.

Administrativní dokumenty

Další pomůckou, která by vám mohla pomoci lépe zvládnut administrativu při jednání na pionýrských skupinách, je možnost využití několika vzorových dokumentů jako je: program jednání vedení PS, zápis z jednání rady PS, zápis z jednání vedení PS, prezenční listina, souhlasy s volbou/jmenováním a další.

Hospodaření a ekonomické dokumenty

Oblast hospodaření patří k základním činnostem pionýrských skupin/center. Pro tuto oblast můžete využít řady návodů, rad a aktuálních informací zveřejněných na jiných místech pionýrského webu.

Kalendář činností vedoucího a hospodáře PS

Protože fungování pionýrských skupin může být hodně rozmanité, hlavně v závislosti na jejich velikosti a množství pořádaných akcí, mohla by se pro vás hodit i další pomůcka. Je především určena pro vedoucího PS a hospodáře PS. Během kalendářního roku je potřeba činit řadu úkonů a rozhodnutím a aby se dělaly včas a na nic důležitého jste nezapomněli, můžete využít dokument Kalendář činností vedoucího a hospodáře PS.

Změna vedoucího nebo hospodáře PS

Pokud na pionýrských skupinách nebo centrech nastane situace, že měníte statutárního zástupce nebo hospodáře, je potřeba použít vzorové formuláře Protokol o předání funkce vedoucího PS (PC) a Protokol o předání funkce hospodáře PS (PC).

Plná moc

Pro zjednodušení jednání na pobočných spolcích jsme pro vás připravili sadu vzorových plných mocí, které případně můžete využít.
Důrazně doporučujeme časově omezit platnost vydávaných plných mocí a zároveň vést jejich evidenci!

Nečinnost, zrušení, přeměny nebo změny

Pokud se rozhodnete na pionýrské skupině nebo pionýrském centru pro ukončení své činnosti, či naopak potřebujete pomoci s rozdělením a vznikem nového pobočného spolku, případně uvažujete o změně na pionýrské centrum/pionýrskou skupinu, využijte postupy, které jsme pro vás připravili.

Je možné, že při činnostech vašeho pobočného spolku budete potřebovat i další dokumenty nebo formuláře, které se vám zde nebo na jiných místech pionýrského webu nepodařilo najít. V tom případě se neváhejte obrátit buď na Ústředí Pionýra nebo na svou krajskou kancelář. Věříme, že všechny problémy nebo nesnáze lze společnými silami snáze vyřešit.