Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

O dětech trochu jiných

Naše organizace je otevřená, a tak se setkáváme s dětmi s různými dispozicemi ke sportu, výtvarným činnostem, logickým hrám apod. Vzhledem k rozmanitosti dětí hledáme rozličné způsoby výchovné práce s nimi.

Pionýr se dětem, se kterými se musí pracovat trochu jinak, věnuje dlouhodobě. Jde například o děti neklidné a nesoustředěné (ADHD, ADD, se specifickými poruchami učení, např. dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií), s mentální retardací, týrané a zneužívané, úzkostné a bojácné, s poruchami autistického spektra, sociálně znevýhodněné, z jiného kulturního prostřední, jiné národnosti, s poruchami zraku, sluchu, řeči, s problémy s docházkou do školy či s dospíváním apod.

Pionýr nasbíral mnoho zkušeností, díky kterým vznikly nabídkové programy Pionýra, které obsahují přístupy k dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání. Vytvořil program pro zapojení dětí z dětských domovů – Parťáci, hledal cesty pro úpravu klimatu v sociální skupině – Oáza.

Pokud se ve vašem oddíle objeví dítě, které vyžaduje specifické přístupy, můžete se inspirovat také v rubrice Mozaiky, ve které se objevují příběhy dětí se specifickými potřebami. Obrátit se také můžete na poradnu, kde vám radí zkušení psychologové.

Prací s těmito dětmi se také zabývají dílny na Kamínkách, nebo se můžete inspirovat v literatuře či na internetu.