Směrnice o hlavní činnosti

Směrnice v řadě ohledů „jen“ pojmenovává běžnou praxi, která se v oblasti činnosti traduje. Někteří ji proto mohou považovat za nadbytečnou. Nejde o dokument přelomový ve smyslu zavedení zásadních novinek, má ale několik nesporných přínosů:

  • sjednocuje postupy, které se tradují;
  • podrobněji než Program Pionýra rozvádí odlišnosti naší výchovné práce od jiných institucí v oblasti neformálního vzdělávání;
  • pro kontrolní orgány dává odpovědi na otázky, jak máme upraveno to či ono, např. z hlediska bezpečnosti či organizace práce.

Česká rada Pionýra ji schválila (4. 11. 2017) s účinností od 31. 1. 2018.

Návazně na text Směrnice o hlavní činnosti je zpracován soubor příloh. Z velké části jde o aktuálně používané vzory a formuláře (např. POZ), ale nejde pouze o administrativu.

Přílohy ke směrnici