Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Ochranný svaz autorský (OSA)

rok 2023 se změnami

Základní vztah ‚Pionýr – Ochranný svaz autorský‘ je vymezený smlouvou. Je sjednána i pro rok 2023, ve srovnání s léty předešlými její podmínky ovšem doznaly určitých změn. Těm je potřebné věnovat pozornost, viz dále.
Smlouva pamatuje na tradiční aktivity pionýrských skupin i Pionýra. K přečtení a vytištění je dostupná zde.

Nový úkol spočívá v ohlašovací povinnosti organizátora, s předstihem nejméně týdne před konáním akce ji musí organizátor PS, PC, KOP nahlásit do souhrnu společně se seznamem užitých děl (tzv. playlist). Playlisty musí Pionýr evidovat a zasílat OSA. V praxi se to vztahuje na veřejná vystoupení, soutěže a podobné akce, které nejsou spojeny s placením vstupného.

Postup pro nahlášení akce a playlistu:

  1. otevřete si formulář pro nahlášení akce,
  2. vytvořte si jeho kopii (Soubor -> Vytvořit kopii) nebo si jej stáhněte (Soubor -> Stáhnout -> Microsoft Excel),
  3. formulář vyplňte a převeďte do PDF (Google: Soubor -> Stáhnout -> PDF / Excel: Soubor -> Exportovat -> PDF),
  4. výsledné PDF zašlete e-mailem na pionyr@pionyr.cz.

Akce, na kterých se hradí vstupné (OSA je nazývá „komerční“), jako např. plesy, taneční zábavy, koncerty apod. mají odlišný režim a pod naši smlouvu nespadají (a v minulosti ani nespadaly). Smlouva je, což je důležité zdůraznit, uzavřena pouze na akce nekomerčního charakteru.

„Komerční akce“ musí každý pořádající pobočný spolek s OSA (jako doposud) hlásit zvlášť.

Rozhodující pro posouzení „komerční-nekomerční“ je – podle nám poskytnutého výkladu – otázka vstupného: je-li vybíráno, je akce vždy „komerční“ a musí být jako taková řešena samostatně – vlastním ohlášením a vyúčtování mezi pořádajícím PS/PC/KOP a OSA. Vstupné není např. poplatek za ubytování v souvislosti s účastí na akci, stravu apod. nebo podmínka přinést jako ukázku výrobek nebo oděv určeného stylu.