Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...


Chráníme přírodu

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní a občanská.
Ochrana přírody, třídí odpad, udržuje své okolí.

Motivace

Příroda nás dovede překvapit, pobavit i potěšit. Aby zůstala co nejdéle taková, jakou ji máme nyní, musíme se o to přičinit i my.

Potřeby

Odpadní pytle, pracovní rukavice, pracovní oděv.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Tentokrát se sejdeme v pracovním oblečení, vhodné je použití ochranných rukavic. Předem vedoucí vybere vhodnou lokalitu, případně domluví odvoz či umístění nasbíraného odpadu. Aktivitu můžeme provádět v obci, ale i při víkendové akci v přírodě.
Vedoucí dětem vysvětlí, že přírodu je třeba nejen využívat např. k rekreaci, sběru hub a dalších plodin, ale také ji chránit. „Ne všichni se v přírodě dovedou chovat a jsou dokonce takoví, kteří jí škodí. K těm ale my nepatříme. Proto se dnes vydáme na pomoc přírodě.“ Děti rozdělíme nejlépe do dvojic či trojic, je vhodné, aby na každé dvě dvojice dozíral pověřený instruktor – bezpečnost není dobré podceňovat. Ve vymezeném prostoru si zahrajeme hru „Co do lesa (k potoku…) nepatří.“ Děti poučíme o bezpečnosti, pracujeme v rukavicích nebo používáme alespoň silnější igelitové pytlíky ke krytí rukou. Každá skupinka dětí dostane odpadní pytel a ve vymezeném prostoru sbírá všechno, co pohodili nezodpovědní návštěvníci přírody. V případě, že máte možnost, je dobré se domluvit i na třídění nalezeného odpadu, pak je dobré vybavit skupinky dětí (třeba i vícečlenné) několika pytli. Do každého z nich pak třídíme nalezený papír, plasty, sklo, kovový odpad apod. Předem si stanovíme čas, po který budeme odpad sbírat, případně se domluvíme na signálu, kterým celou aktivitu ukončíme (hvizd píšťalky…). Sesbíraný odpad sneseme na určené místo (je-li to možné, můžeme odnést přímo do třídicích kontejnerů). Po ukončení aktivity nezapomeneme na důkladnou dezinfekci rukou. Všechny sběrače za jejich snažení nezapomeneme pochválit.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Paměť, Poznání, Pomoc a Překonání.

Pozor na

Motivačně na děti velmi dobře působí například to, že jako místo našeho „úklidu“ zvolíme prostory, kde bude probíhat nějaká další společná akce. Případně domluvíme tuto aktivitu jako pomoc přírodě v součinnosti s ochránci přírody apod.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.