Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Náhodná hra

Zvířata

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Hudba
       

Frisbee Ragby

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
30 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální.
Obměna známé hry, která posiluje týmovou spolupráci a komunikaci, smysl pro fair–play a toleranci, procvičí postřeh a posílí fyzickou zdatnost.

Motivace

Hra vychází ze hry Ultimate frisbee (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Frisbee) zkombinovanou s prvky ragby. Jde o kolektivní kontaktní hru pro 2 družstva. Pro frisbee ragby byla pravidla poněkud změněna a hra byla přizpůsobena běžným podmínkám našich oddílů. Nová obměna hry s frisbee může příjemně překvapit rychlostí a neobvyklými situacemi. Ohleduplnost a bezpečnost jsou při této hře prioritami.

Potřeby

Frisbee, hřiště s vyznačenými čarami, výsledková tabulka (viz příloha S1A).

Provedení

Hru hrají dvě družstva proti sobě, každé o 5 a více hráčích, na hřišti nebo ploše o velikosti hřiště přibližně jako na vybíjenou, může se jednat o zpevněný nebo i travnatý povrch, nutno vyznačit jasně herní pole, zejména koncové čáry. Hráč pro své družstvo získá bod, pokud se on držící frisbee dostane za koncovou čáru protivníka. Přitom platí tato pravidla:
1. spoluhráči si nesmí přihrávat dopředu, jen doprava či doleva (kolmo k autovým bočním čarám) nebo dozadu (za sebe); pokud hráč přihraje směrem dopředu, rozhodčí hru přeruší a ze stejného místa rozehrává protivník

2. pokud spadne frisbee na zem, nejbližší hráč ho zvedne a rozehraje

3. pokud je hráč vytlačen za autové čáry, rozehrává protivník z tohoto místa, ovšem se souladu s pravidly o přihrávce (dozadu nebo do stran).

4. při nahrávce, která skončí v autu, rozehrává druhý tým z autu

5. pokud hráč hodí frisbee tak, že doletí za vlastní koncovou čáru, nic se neděje, jestliže frisbee zvedne jeho spoluhráč; pokud zvedne frisbee protihráč, získává jeho družstvo bod

6. získá-li některé družstvo bod, rozehrává se ze středové čáry

7. v pohybu s frisbee si mohou protihráči navzájem bránit tělem, avšak jen pasivně, tzn. nejsou dovoleny žádné přímé zásahy rukama nebo nohama a zuby

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství a Překonání.

Pozor na

Dbejte na dodržování pitného režimu během hry, pozor na výmoly na přírodních hřištích a zdůrazněte bezpečnost, ohleduplnost a opatrnost při střetech.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. U lehčího stupně – ve čtveřici s účastníkem bez postižení. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – jedinec musí mít možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Rozhodčí musí mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu a používat výraznější gestikulaci.
Pohybově postižení – dle postižení.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci s hráči a rozhodčím.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.