Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Jedeme na výlet
       

Stadion

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
zima
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k řešení problému, sociální a personální.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně využívat různé strategie, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému, uplatňovat proaktivní přístup, odhadovat důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat.
Prosadit bojového ducha, propagovat vlastní cíl uvědomit si riziko nebezpečnosti chování, možnost ovlivnění jednání ostatních v týmu, spolupráce a koordinace při postupu.

Motivace

Ochrana vodních zdrojů je pro planetu jedním z prvořadých úkolů, neboť bez vody by život nebyl možný. Prodiskutujte ve skupině, jak je zajišťována ochrana vodních zdrojů u nás, v České republice (legislativa – vodní zákon, možnosti ochrany, úprava vody, hospodaření s ní).

Potřeby

Sníh.

Provedení

Ke hře samotné je nezbytně nutná silně zasněžená stráň s jasným zlomem (nejlepší je cesta ve stráni) a vyznačeným územím (šířka pásu na stráni, kde se bude hrát). Hráči se rozdělí na dva týmy. Jeden tým představuje ochranku stadionu a druhý rozvášněné fanoušky, na které nezbyl lístek a chtějí se dostat na stadion za každou cenu. Ochranka obsadí zlom zasněžené stráně a fanoušci se shromáždí pod strání. Úkolem fanoušků je dostat se na stadion tedy za ochranku a to skoro jakýmkoli způsobem. Úkolem ochranky je nepustit na stadion (za sebe) žádného fanouška – ochranka brání stadion tím, že fanoušky odstrkuje směrem ze stráně zpět dolů. Žádné oběhnutí mimo vymezený prostor se nepočítá. Na obou stranách jsou zakázány jakékoli údery a páky. Je možné jen chytat a „strhávat“ druhou stranu ze stráně dolů. Pokud je některý fanoušek za ochrankou, počítá si úspěšný průnik a může se pokusit projít znovu – začíná znova pod strání. Po uplynutí určeného časového limitu si týmy role vymění.
Alternativa k ochraně vody: Hra se hraje stejně, jen motivačně jsou týmy označeny jako „ochránci vodního zdroje“ a jeho „likvidátoři“ s tím, že za hranicí – zlomem, kde se pohybují ochránci, je umístěna meta (např. šátek) a pokud se jí likvidátoři zmocní, hra končí a likvidátoři vyhráli. Hra je omezena časově, poté si týmy role vymění.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Překonání.

Pozor na

Nedoporučuje se hrát aktivitu bez sněhu z důvodu větší pravděpodobnosti úrazu.
První hry jsou nejzajímavější, protože účastníci ještě neznají taktiku, nedomlouvají se. Po jedné sérii je dobré promíchat družstva.

Nabídková legenda

Planeta Poznání – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – hra pouze pro lehčí stupeň postižení. Důležité je, aby si účastníci dobře zmapovali terén před hrou, upozornit je na případné nerovnosti.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na stupni postižení, těžší postižení nevhodné.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – pozor na agresivitu jedinců, striktní hranice a pravidla, důrazný rozhodčí.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.